Hopp til innhold

Høring – EASA Opinion 05/2021 – Part 21 Light

Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) har foreslått endringer i forordning (EU) nr. 748/2012 og 1321/2014. De foreslåtte endringene er beskrevet i EASA Opinion 05/2021 – Part 21 Light (RMT.0727). Formålet med endringene er å gi kostnadseffektive og forholdsmessige regler innen initiell luftdyktighet for luftfartøy som brukes til privat-, sports- og rekreasjonsflyging (GA).

I Norge er forordning (EU) nr. 748/2012 implementert gjennomforskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften). Forordning (EU) nr. 1321/2014 er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

Opinion 05/2021 med de foreslåtte endringene sendes her på høring. Utkast til gjennomføringsforskrifter er ikke vedlagt, men forordningene vil bli gjennomført gjennom endring av sertifiseringsforskriften og vedlikeholdsforskriften.

Eventuelle svar på høringen må være mottatt av Luftfartstilsynet innen 28. januar 2022.

Høringssvar bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Alternativt kan høringssvar sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Vi ber om at svaret merkes med saksnummer: 21/15512.

Publisert: 14.12.2021