Hopp til innhold

Høring – søknad om fornyet konsesjon for Husodden landingsplass, Søndre Land

Lars Nordraak har søkt om fornyet konsesjon for å drive og inneha Husodden landingsplass, Søndre Land.

Luftfartstilsynet sitt høringsbrev ligger vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår og tilleggsdokumentasjon til søknaden.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no. Merk innspillene med referanse: 11/00666.

Høringsfristen er satt til 21. mars 2022 (utsatt fra opprinnelig frist 14. mars).

Publisert: 22.12.2021