Hopp til innhold

Høring fra EU-Kommisjonen: Revisjon av regler om tidsluker/slots ved europeiske lufthavner

COVID-19-pandemien og de ulike lands restriksjoner har medført til dels store utfordringer for luftfarten. For å avhjelpe dette har EU tidligere fastsatt felleseuropeisk regelverk som gir lettelser i kravene til bruk av tildelte slots.

EU-Kommisjonen gjennomfører for tiden en høring / «Call for evidence». Innspill ønskes fra europeiske aktører på behovet for ytterligere regulatoriske tiltak som følge av COVID-19, samt som følge av stengning av luftrommet i forbindelse med Russlands invasjon / angrepskrig mot Ukraina.

Europaparlaments- og Rådsforordning nr. 95/93 om fastsettelse av felles regler for fordeling av tidsluker i Fellesskapet, med senere endringer, er gjennomført i norsk rett i forskrift 15. juli 1994 nr. 691.

Innspill til EU-Kommisjonen kan gis via følgende lenke.

Frist for innspill er 24. mai 2022.

Publisert: 02.05.2022