RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 121 til 135 av 165

03/16 Ny forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen

AIC-N 03/16 24 FEB

09. jun 2018

02/16 Farlig gods om bord i luftfartøyer – batteripakker til selvbalanserende ståbrett

AIC-N 02/16 20 JAN

09. jun 2018

Luftfartstilsynet har vedtatt tre nye tekniske forskrifter

AIC-N 25/15 12 NOV

09. jun 2018

Ny forskrift om validerings- og kontrollflyorganisasjoner

AIC-N 24/15 06 NOV

09. jun 2018

Innleie av luftfartøy til bruk i ATO (Approved Training Organisation)

AIC-N 20/15 26 AUG

09. jun 2018

Oppfordring til lyttevakt for bakkenære operasjoner

AIC-N 19/15 24 AUG

09. jun 2018

Forskrift om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsoperatører (Part-26)

AIC-N 17/15 07 JUL

09. jun 2018

Installasjon og bruk av bærbart elektronisk utstyr i luftfartøy som benyttes til privatflyging (ikke-komplekse luftfartøy)

AIC-N 12/15 11 JUN

09. jun 2018

Ny vedlikeholdsforskrift - forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv., BSL B 4-1

AIC-N 09/15 28 MAI

09. jun 2018

Tekniske sertifikater og nasjonale rettigheter

AIC-N 07/15 15 APR

09. jun 2018

Pilot Common Project

AIC-N 16/15 14 APR

09. jun 2018

Endring av praksis for privatflygning med utenlandsk registrerte luftfartøy i Norge

AIC-N 03/15 21 JAN

09. jun 2018

Bruk av barnesete i fly

AIC-N 02/15 19 JAN

09. jun 2018

Forskrifter som 1. januar 2015 gjennomfører EU-rettsakter knyttet til "Single European Sky II" i norsk rett

AIC-N 18/14 23 DES

09. jun 2018

Vedlikehold av luftfartøy unntatt EASA luftdyktighetskrav i følge forordning (EF) nr. 216/2008

AIC-N 16/14 17 NOV

09. jun 2018
Side