Nyheter

Oslo lufthavn fikk tildelt Sikkerhetsprisen 2018

Sikkerhetsprisen tildeles årlig enkeltpersoner eller organisasjoner i norsk luftfart som særlig har utmerket seg for å øke sikkerheten. Prisen deles ut på Luftfar...

29. jan 2019

GA-konferansen 2019

Luftfartstilsynet har gleden av å invitere deg som er involvert i allmennflyging til konferanse 16. mars 2019 ved Thon hotel, Arena Lillestrøm. Vi tilbyr mange s...

29. jan 2019

Rusmiddeltesting og forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand

31. januar 2019 trer en ny forskrift om gjennomføring av rusmiddeltesting og forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand for personell i luftfarten i kraft.

28. jan 2019

Gratis seminar om flyskoler (DTO)

Vi har gleden av å invitere til seminar om DTO 17. mars 2019. Seminaret vil bli arrangert ved Thon hotell Arena i Lillestrøm. Du finner program og ytterligere det...

14. jan 2019

Ny HMS-forskrift for besetningsmedlemmer

Arbeids- og sosialdepartementet vedtok 20. desember 2018 forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter for sivil luftfart mv. Gjennom forsk...

08. jan 2019

Ny forskrift om gebyr

Samferdselsdepartementet fastsatte den 20. desember 2018 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2019. Forskriften vil bli publisert på www.lovdata.no og ...

31. des 2018

Nytt regelverk om flyskolar i januar 2019

Ein DTO er ein organisasjon (flyskole) som utfører bestemte aktivitetar i tråd med Kommisjonsforordning (EU) No 216/2008 (Basisforordningen) utan førehandsgodkjen...

19. des 2018
Side