Hopp til innhold

Nyheter

Ny HMS-forskrift for besetningsmedlemmer

Arbeids- og sosialdepartementet vedtok 20. desember 2018 forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter for sivil luftfart mv. Gjennom forsk...

08.01.2019