Nyheter

Seminar for sertifiserte instruktører innen securityområdet

Luftfartstilsynet arrangerer seminar for sertifiserte instruktører innen securityområdet onsdag 1. og torsdag 2. april 2020 i Bodø i Luftfartstilsynets lokaler. S...

17. des 2019

Luftfartskonferansen 2020

På Luftfartskonferansen 2020 skal vi se nærmere på bærekraft i luftfarten – både innen klima og miljø, økonomiske rammer og arbeidsliv. Vi ønsker velkommen til ko...

27. nov 2019

Bedre flysikkerhetsinformasjon

Luftfartstilsynet har utarbeidet en retningslinje for rapportering av luftfartshendelser og –ulykker. Retningslinjen inkluderer også informasjon om rapportering p...

20. nov 2019

Vinteroperasjoner

Vinteroperasjoner er krevende uansett om du flyr mikrofly, småfly eller helikopter. Vi har nå frisket opp veilederen for vinterflyging. I år fokuserer vi spesielt...

15. nov 2019

EASA har kommet med mer informasjon om det nye droneregelverket som blir gjeldende fra 1. juli 2020

Fra 1. juli 2020 vil det nye EU-regelverket som regulerer droner bli gjeldende, også i Norge. Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA har publisert veiledningsmat...

22. okt 2019

Cabin Safety Workshop

Velkommen til Cabin Safety Workshop i regi av Luftfartstilsynet - en temadag for fag, erfaringsdeling, spørsmål og diskusjon.

21. okt 2019

Luftfartstilsynet arrangerer oppfriskningsseminar for kontrollanter

Luftfartstilsynet ønsker å invitere til oppfriskningsseminar i Luftfartstilsynets lokaler i Bodø, 12. til 13. november 2019.

11. sep 2019
Side