Hopp til innhold
RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 209 til 216 av 239

Høring – forskrift om endring av forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1) basert på ICAO endring 8 til Doc 4444, PANS-ATM

Forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse, også kalt BSL G 8-1, nedfeller hvilke regler som skal følges ved utføring av lufttrafikkledelse og lokal fly...

17.01.2019 14.20.31 - Høring avsluttet

Høring - Small amendments 2018

Luftfartstilsynet foreslår på vegne av Samferdselsdepartementet å gjøre en endring i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i lu...

19.12.2018 13.39.45 - Høring avsluttet

Høring av utkast til norsk Navigasjonsstrategi

Luftfartstilsynet (LT) har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet et utkast til navigasjonsstrategi for luftfart i Norge.

14.12.2018 13.43.11 - Høring avsluttet

Høyring - søknad om konsesjon for landingsplass på sjø i Eidfjord

Scandinavian Skies AS har lagt fram ein søknad om konsesjon for å etablera, driva og ha ein sjøflyplass i Eidfjord.

10.12.2018 15.17.18 - Høring avsluttet

Høring av utkast til gjennomføringsforskrift i forbindelse Part-66 L - endringsforordning til forordning (EU) nr. 1321/2014

19.11.2018 08.57.54 - Høring avsluttet

Høring - Etablering av et midlertidig fareområde vest av Karmøy

Luftfartstilsynet vurderer, basert på mottatt søknad fra Marine Energy Test Centre, heretter METCentre, å opprette ett midlertidig fareområde i forbindelse med te...

09.11.2018 13.27.03 - Høring avsluttet

Høring - Søknad om dispensasjon fra krav om konsesjon for helikopterplasser i kommunene Sauda, Suldal, Hjelmeland og Forsand i Rogaland

31.10.2018 15.21.39 - Høring avsluttet

Høring – NPA 2018-12 – reduksjon av rullebanehendelser – forslag til endring av forordning (EU) 2015/640 Part-26

Luftfartstilsynet har på høring EASAs NPA 2018-12 «Reduction of runway excursions», som inneholder forslag til endring av bestemmelser i forordning (EU) 2015/640,...

19.10.2018 10.41.44 - Høring avsluttet
Side