Hopp til innhold

Høring - NPA 2020-06 - Implementation of the latest CAEP amendments to ICAO Annex 16 Volumes I, II and III

EASA gjennomfører nå høring av NPA 2020-06 – implementering av siste CAEP-endring i ICAO Annex 16 Volumes I, II og III.

ICAO Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP) ble i februar 2019 enige om forbedringer i eksisterende standarder for støy, utslipp fra flymotorer og CO2-utslippsstandarder, samt en ny 'nonvolatile particulate matter' (nvPM) utslippsstandard. Endringene medfører endringer i ICAO Annex 16 Volume I, II og III. Gjennom NPA 2020-06 foreslår Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) å tilpasse europeisk regelverk til disse endringene. Endringene skal bidra til en høy og enhetlig miljømessig standard og like konkurransevilkår i luftfarten.

Endringene berører motorprodusenter og motorkonstruktører.

Frist for å gi innspill til EASA er satt til 16. juni.

Luftfartstilsynet oppfordrer norske aktører til å gi innspill til EASA om de foreslåtte reglene. Innspillene gis under saken på EASAs hjemmesider.

Kopi av eventuelle innspill kan gjerne sendes Luftfartstilsynet til info. Bruk da e-post: postmottak@caa.no, og merk e-posten med referanse 20/08374.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til juridisk seniorrådgiver Torgeir Øines på telefon 906 38 699.

Publisert: 12.05.2020