Hopp til innhold

Høring – nye sertifikatregler for seilfly og ballong

EU-kommisjonen har vedtatt nye sertifikatregler for seilfly og ballong.

Luftfartstilsynet har utarbeidet utkast til en endringsforskrift som skal endre tre forskrifter:

  • forskrift 28. november 2011 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer
  • forskrift 15. mai 2019 nr. 663 om luftfart med seilfly
  • forskrift 7. juni 2018 nr. 836 om luftfart med ballong


De endringene som skal ivaretas gjennom forskriftsendringen, er allerede vedtatt av EU-kommisjonen og endringsforordningene er publisert i Official Journal. De forordningene som endres gjennom de nye forordningene, er alle tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett gjennom forskriftene nevnt over. Det er derfor i praksis liten mulighet for å endre noe når det gjelder innholdet i regelverket.

Saken sendes imidlertid likevel på høring, særlig for at berørte seilflypiloter og ballongpiloter skal få informasjon om det nye regelverket.

Spørsmål om høringen kan rettes til: juridisk rådgiver Sandra Ellingsen, tlf 977 37 810 (sei@caa.no) eller juridisk seniorrådgiver Hege Aalstad, tlf. 98 26 16 80 (hsa@caa.no).  

Høringsfrist 1. mai 2020.

Den korte høringsfristen er i samsvar med utredningsinstruksen, og er nødvendig dersom det er behov for å gjøre forskriftsendring allerede tidlig i mai 2020.

Høringssvar bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Alternativt kan høringssvar sendes per post til

Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 Bodø

Det bes om at svaret merkes med saksnummer: 19/06159.

Publisert: 03.04.2020