Hopp til innhold
RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 201 til 208 av 265

Høring - Informasjon om høring fra EU-kommisjonen: European Partnership for Integrated Air Traffic Management

EU-Kommisjonen har lansert en innledende konsekvensvurdering, «Inception Impact Assessment» av et forslag til et nytt europeisk samarbeid / partnerskap kalt «Euro...

09.10.2019 - Høring avsluttet

Høring – NPA 2019-09 All-weather operations – Helicopters and specialised operations

EASA har publisert NPA 2019-09 All-weather operations — Helicopters and specialised operations på sine hjemmesider.

01.10.2019 - Høring avsluttet

Høring – endringer i BSL G 1-3 (forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2017/373 i norsk rett), og endringer i enkelte andre tilknyttede forskrifter

Forordning (EU) 2017/373 er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverks...

27.09.2019 - Høring avsluttet

Høring - opprettelse av restriksjonsområde i Kirkenes i forbindelse med 75-års frigjøringsjubileum

24. – 25. oktober 2019 skal 75-årsjubileumet for frigjøringen av Øst-Finnmark i 1944 markeres. Det er behov for å sørge for at markeringen kan gjennomføres på en ...

18.09.2019 - Høring avsluttet

Høring - Opprettelse av restriksjonsområder ved militærøvelsen Cold Response 2020

9.– 18. mars 2020 skal Forsvaret gjennomføre militærøvelsen Cold Response 2020 (CR-20).

18.09.2019 - Høring avsluttet

Høring - Evaluering av regelverket om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter i lufttransport

15.08.2019 - Høring avsluttet

Høring - endring i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer (BSL C 1-1)

25.07.2019 - Høring avsluttet

Høring - gjennomføring i norsk rett av kommisjonsbeslutning av ytelsesmål for nettverket for lufttrafikkstyring for den tredje referanseperioden – (EU) 2019/903

Europakommisjonen har vedtatt beslutning (EU) 2019/903 om felleseuropeiske ytelsesmål for den tredje referanseperioden (RP3) av ytelses- og avgiftsstyringsregimet...

21.06.2019 - Høring avsluttet
Side