Hopp til innhold

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive Østre Æra flyplass

Norges Luftsportforbund har søkt om fornyet konsesjon til å drive og inneha Østre Æra flyplass. Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår og søknaden om fornyelse.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Merk gjerne høringsinnspillet med ref: 16/03538.

Høringsfristen er satt til 17. september.

Publisert: 19.06.2020