Hopp til innhold

Informasjon og høring – etablering av restriksjonsområde i tilknytning til flyginger etter Avtalen om det åpne luftrom

Avtalen om det åpne luftrom (Treaty on Open Skies) gir de deltakende stater rett til å gjennomføre observasjonsflyginger over øvrige deltakende stater. Observasjonsflygingene gjennomføres med luftfartøy utstyrt med kamera og andre sensorer slik at militært utstyr på bakken kan identifiseres.

Norge er folkerettslig forpliktet til å legge til rette for gjennomføring av observasjonsflyginger. Norske myndigheter mener at bruk av restriksjonsområder kan redusere risikoen ved gjennomføring av visse observasjonsflyginger, og at etablering av restriksjonsområde derfor bør være et tiltak som Forsvaret kan ta i bruk om nødvendig.

Et restriksjonsområde under observasjonsflyging er aktuelt 1-2 ganger i året, særlig i sommerperioden. Det er ikke på forhånd mulig å definere hvilke områder et slikt restriksjonsområde kan berøre. Vi ønsker å gi luftfartsaktørene mulighet til å komme med innspill til spørsmålet om opprettelse av restriksjonsområder, særlig med tanke på erfaringene fra det midlertidige restriksjonsområdet opprettet 15. mars 2020 som fastsatte forbud mot VFR-flyging og skoleflyging.

Det er ingen frist for å komme med merknader, men ut fra at det kan være aktuelt å opprette restriksjonsområde sommeren 2020, bes det om mulig om tilbakemelding innen 24. juni 2020.

 

Eventuelle merknader bes sendt til postmottak@caa.no og merkes med saksnummer 17/07552.

Publisert: 05.06.2020