Hopp til innhold

Høring – forslag om felleseuropeisk regelverk for U-space; tjenester for lufttrafikk med ubemannede luftfartøyer

EASA, den europeiske flysikkerhetsorganisasjonen, har lagt ut til gjennomsyn et forslag til en forordning som omhandler et overordnet regelverk for U-space.

U-space er betegnelsen som brukes i EU for å referere til styring av trafikk med ubemannede luftfartøyer(UAS). Det er ment som et sett med tjenester som leveres i et bestemt volum av luftrom utpekt av medlemslandene, for å styre et stort antall UAS-operasjoner på en sikker og effektiv måte.

I vedlagt høringsnotat gir Luftfartstilsynet en overordnet presentasjon av regelverksforslaget, med enkelte foreløpige vurderinger. Vi ber i den forbindelse alle interesserte om å inngi sine kommentarer til regelverksforslaget.

Høringsinnspill bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Alternativt kan innspill sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Vi ber om at innspill merkes med saksnummer: 20/07366.

Høringsfristen er satt til 30. juli 2020.

Publisert: 07.05.2020