Hopp til innhold

Høring - søknad om fornyet konsesjon for Fagernes flyplass

Valdres flyklubb har søkt om fornyet konsesjon til å drive og inneha Fagernes flyplass, Strandefjorden. Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår og søknaden om fornyelse.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref: 16/02451.

Høringsfristen er satt til 17. september.

Publisert: 19.06.2020