Hopp til innhold

Høring – NPA 2020-05 Tyre pressure monitoring

EASA gjennomfører nå høring av NPA 2020-05: «Tyre pressure monitoring».

Initiativet tar sikte på å gjøre en regelverksendring som skal begrense hendelser og ulykker knyttet til feil i dekktrykk på store luftfartøyer. Forslaget omfatter forordning (EU)2015/640 samt CS-25 og CS-26. Både produsenter og operatører av disse flytypene vil bli berørt. I utgangspunktet vil endringene ikke medføre økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser. 

Frist for å gi innspill til EASA er satt til 26. juni. I høringsdokumentet er det angitt 6. juni, men denne fristen er endret i ettertid p.g.a. koronakrisen.

Luftfartstilsynet oppfordrer alle norske aktører til å gi innspill til EASA om de foreslåtte reglene. Innspillene gis under saken på EASAs hjemmesider.

Kopi av eventuelle innspill kan gjerne sendes Luftfartstilsynet til info. Bruk da epost: postmottak@caa.no, og merk mailen med referanse 20/08936.

Eventuelle spørsmål kan rettes til juridisk seniorrådgiver Astrid Nordahl på tlf. 900 53 238.

 

Publisert: 28.04.2020