Nyheter

NFMS er Norges nye flymedisinske senter

Frem til juni var Flymedisinsk Institutt (FMI) på Blindern det eneste flymedisinske senteret i Norge hvor trafikkflygere og flygeledere hadde mulighet til å gjenn...

26. jul 2019

Telefontid for ubemannet luftfart

Det er innført telefontid på seksjon for ubemannet luftfart. Avdelingen kan nås via resepsjonen på 755 85 000 tirsdager og torsdager mellom kl. 10.00 og 14.00.

25. jun 2019

Nytt EU-regelverk for droner fra 1. juli 2020

Det nye regelverket vil gi nye muligheter for bruk av droner, men stiller også strengere krav til dokumentasjon og kompetanse.

14. jun 2019

Norge blir europeisk satsingsområde

Luftfartstilsynet og det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) har inngått en forpliktende avtale som skal sette fart på arbeidet med elektrifisering av luftfarte...

06. jun 2019 - pressemelding

Lengre ventetid på søknader om flytekniske sertifikater

Saksbehandlingstiden på søknader om utstedelse, utvidelse eller fornyelse av Part-66 AML forventes å øke utover sensommeren og i høst som følge av midlertidig fær...

05. jun 2019

Flysikkerhetsforum for operatører av innenlands helikopter (FsF) er 10 år

De siste ti årene har mange gjort en felles innsats for økt sikkerhet for innenlands helikopter. Det er vi glad og takknemlig for. Luftfartstilsynet ønsker å takk...

15. mai 2019

Lang ventetid for sertifikat og eksamen

Venter du på svar på din søknad om sertifikat eller på eksamensresultatene dine? Det er for tiden stor pågang og vår saksbehandlingstid er nå oppe i 6 til 8 uker.

11. apr 2019
Side