Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-1028 E ATPL Aeroplane Type Rating Multi-Pilot Aeroplanes and Single-Pilot High Performance Complex Aeroplanes

11. mai 2018 - Pilot fixed wing (fly)

NF-1027 E Class Type Rating Single-Pilot Aeroplanes Except for High Performance Complex Aeroplanes

11. mai 2018 - Pilot fixed wing (fly)

NF-1017 Søknad om rettighet til slep av seilfly og bannere

11. mai 2018 - Pilot fixed wing (fly)

NF-1015 Søknad om rettighet til akroflyging

11. mai 2018 - Pilot fixed wing (fly)

NF-1130 PBN Declaration

11. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter), Pilot fixed wing (fly)

NF - 1107 Application for validation of Flight Crew Licence - Specific tasks

11. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter), Pilot fixed wing (fly)

NF-1106 Application for validation of Flight Crew License - Commercial Operations

11. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter), Pilot fixed wing (fly)

NF-1105 Application for validation of Flight Crew License - Non Commercial Operations

11. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter), Pilot fixed wing (fly)
Side