Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om minstestørrelser på forsikringssummer for passasjer- og tredjemannsansvaret.

BSL A 5-4

06. jul 2004 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om fotoflyging m.m. (BSL D 5-6).

BSL D 5-6

26. jun 2003 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om flygeregistrator og taleregistrator (BSL D 1-12).

BSL D 1-12

19. apr 2003 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om organisasjonsplan og flygesjef i luftfartsforetak (BSL D 2-8).

BSL D 2-8

20. mar 2003 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om ytelseskrav og driftsbegrensninger for fly (BSL D 1-4).

BSL D 1-4

12. feb 2003 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om standardmasse og balanse til bruk ved planlegging av flyging (BSL D 1-5).

BSL D 1-5

11. jan 2003 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om befordring av passasjerer i luftfartøy (BSL D 1-6).

BSL D 1-6

11. jan 2003 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om flyging med én-motors luftfartøy i fjell og øde områder i Norge og på Svalbard (BSL D 1-8).

BSL D 1-8

11. jan 2003 - Luftfartsoperasjoner, Allmennfly og luftsport

Forskrift om transport av gods i luftfartøy (BSL D 1-7).

BSL D 1-7

11. jan 2003 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om bruk av flyplasser (BSL D 1-2).

BSL D 1-2

17. des 2001 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om flyselskapenes plikt til å melde inn billettpriser.

02. nov 1998 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om medføring og bruk av radionavigasjonsutstyr og SSR-transponder i luftfartøy.

BSL D 1-14

03. feb 1998 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om vilkår for ervervsmessig luftfart med flermotors luftfartøy med komponenter eller systemer ute av funksjon (Minimum Equipment List - MEL) (BSL D 2-6).

BSL D 2-6

16. apr 1986 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om førstehjelpsutstyr i luftfartøy (BSL D 1-9).

BSL D 1-9

09. okt 1975 - Luftfartsoperasjoner, Allmennfly og luftsport

Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap for helikopter (BSL D 5-5).

BSL D 5-5

01. okt 1975 - Luftfartsoperasjoner
Side