RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 9 til 16 av 160

Høring – fornyelse av konsesjon for Meråker flyplass, Øian

Meråker flyklubb har søkt om fornyelse av konsesjon for Meråker flyplass, Øian.

02. mar 2022 - Høring avsluttet

Høyring – søknad om fornya konsesjon for Hallingdal helikopterplass, Torpomoen

Torpomoen Eigedom AS har søkt om fornya konsesjon for Hallingdal helikopterplass, Torpomoen.

24. feb 2022 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om fornyelse av konsesjon for landingsplass Lillehammer helikopterplass, Sykehuset

Innlandet sykehus HF har søkt om fornyelse av konsesjon for landingsplassen Lillehammer helikopterplass, Sykehuset.

10. jan 2022 - Høring avsluttet

Høring – NPA 2021-15 New air mobility – deloppgave 1

Høring – NPA 2021-15 New air mobility – Kontinuerlig luftdyktighetsregler (CAW) for elektriske og hybride fremdriftsluftfartøy og andre ikke-konvensjonelle fly R...

10. jan 2022 - Høring avsluttet

Høring fra EU-Kommisjonen: Reise – bedre vern for passasjerer og deres rettigheter

EU-kommisjonen arbeider nå med å revidere EUs regelverk for passasjerrettigheter.

28. des 2021 - Høring avsluttet

Høring – søknad om fornyet konsesjon for Husodden landingsplass, Søndre Land

Lars Nordraak har søkt om fornyet konsesjon for å drive og inneha Husodden landingsplass, Søndre Land.

22. des 2021 - Høring avsluttet

Høring – forskrift om opprettelse av et permanent restriksjonsområde over Politiets nasjonale beredskapssenter

Politidirektoratet, heretter POD, har oversendt en søknad til Luftfartstilsynet der de søker om opprettelse av et permanent restriksjonsområde over Politiets nasj...

15. des 2021 - Høring avsluttet

Høring – EASA Opinion 05/2021 – Part 21 Light

Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) har foreslått endringer i forordning (EU) nr. 748/2012 og 1321/2014. De foreslåtte endringene er beskrevet i EASA Opinio...

14. des 2021 - Høring avsluttet
Side