Hopp til innhold
RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 9 til 16 av 243

Høyring – Søknad om konsesjon for to mellombelse helikopterplassar i Høyanger

Statkraft Energi AS har sendt ein søknad til Luftfartstilsynet om konsesjon for å etablera, driva og inneha to mellombels helikopterplassar i Høyanger.

07.08.2023 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om konsesjon for Tønsberg helikopterplass, Sykehuset.

Sykehuset i Vestfold HF har fremlagt søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Tønsberg helikopterplass, Sykehuset.

07.08.2023 - Høring avsluttet

Høring – søknad om konsesjon for Geilo flyplass, Dagali

Geilo Lufthavn Dagali AS har fremlagt søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Geilo flyplass, Dagali.

28.07.2023 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om konsesjon for Bergen helikopterplass, Haukeland Universitetssjukehus

Helse Bergen HF har fremlagt søknad om konsesjon for å drive og inneha en helikopterplass som skal benyttes til pasienttransporter som har en slik hastegrad at la...

28.07.2023 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om konsesjon for Bergen helikopterplass, Grønneviksøren

Helse Bergen HF har fremlagt søknad om konsesjon for å drive og inneha en helikopterplass om i hovedsak skal fungere som base for luftambulansens virksomhet, og s...

25.07.2023 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om opprettelse av restriksjonsområder i forbindelse med militærøvelsen Nordic Response 2024

Luftfartstilsynet gjennomfører offentlig høring av søknad fra Forsvaret om opprettelse av midlertidige restriksjonsområder i forbindelse med militærøvelsen Nordic...

13.07.2023 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om opprettelse av restriksjonsområder og fareområde over Statnett sine anlegg ved Aura og Viklandet

07.07.2023 - Høring avsluttet

Høring – Endring av forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder

Luftfartstilsynet publiserer med dette høring av forslag til endringer i forskrift 15. juli 2014 nr. 980 om rapportering, registrering og merking av luftfartshind...

06.07.2023 - Høring avsluttet
Side