Hopp til innhold

Høring – Ny forskrift om gjennomføring av felleseuropeisk regelverk om U-space i norsk rett, og krav til en integrert digital luftfartspublikasjon rettet mot bemannet og ubemannet luftfart

Luftfartstilsynet har på høring et forslag til en ny forskrift om gjennomføring av felleseuropeisk regelverk om U-space i norsk rett, og krav til en integrert digital luftfartspublikasjon rettet mot bemannet og ubemannet luftfart.

En redegjørelse for forslaget er beskrevet i vedlagt høringsnotat og utkast til endringsforskrift.

Høringen er åpen for alle, og høringsfristen er satt til 29. mars 2024.

Høringsinnspill bes sendt per e-post til postmottak@caa.no.

Alternativt kan innspill sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Vi ber om at innspill merkes med saksnummer: 23/20733.

Publisert: 22.12.2023