Hopp til innhold

Høring – Nye regler for ytere av luftfartsinformasjonstjenester

Luftfartstilsynet har på høring et forslag til enkelte nye forskriftsbestemmelser som gjelder oppgavene til ytere av luftinformasjonstjenester.

Høringen er åpen for alle, og høringsfristen er satt til 29. mars 2024

Høringsinnspill bes sendt per e-post til postmottak@caa.no.

Alternativt kan innspill sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Vi ber om at innspill merkes med saksnummer: 23/08425.

Sist oppdatert: 22.12.2023