Hopp til innhold

Høring – Regler for en-gangs fergeflyging og rettelse av BSL F 1-1 § 16

Luftfartstilsynet har utarbeidet forslag til forskrift for å føye til regler om en-gangs fergeflyging i BSL D 1-1. I tillegg foreslås det en rettelse i BSL F 1-1.

Som ledd i vårt arbeid med å utrede saken sendes den på høring. 

Kommentarer til de foreslåtte endringene kan sendes til Luftfartstilsynet innen 18. mars 2024, gjerne via e-post til postmottak@caa.no

Vi ber om at høringssvar merkes med saksnummer: 23/00274.

Publisert: 20.12.2023