Hopp til innhold

Høring – Ny forskrift om reserverte områder for fleksibel bruk av luftrommet

Luftfartstilsynet har på høring et forslag til en ny forskrift om reserverte områder for fleksibel bruk av luftrommet.

En redegjørelse for forslaget er beskrevet i vedlagt høringsnotat og utkast til endringsforskrift med vedlegg.

Høringen er åpen for alle, og høringsfristen er satt til 29. mars 2024

Høringsinnspill bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Alternativt kan innspill sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Vi ber om at innspill merkes med saksnummer: 22/27019.

Sist oppdatert: 21.12.2023