RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 137 til 144 av 192

Høring - gjennomføring i norsk rett av ny forordning om en ytelses- og avgiftsstyring av flysikringstjenestene – (EU) 2019/317

12. jun 2019 - Høring avsluttet

Høring - søknad om konsesjon for ny helikopterlandingsplass, Drammen sykehus

Vestre Viken HF har fremlagt en søknad om konsesjon for ny helikopterplass ved nye Drammen sykehus.

12. jun 2019 - Høring avsluttet

Høring - Endringer i forordning (EU) nr. 1321/2014 og 748/2012

Luftfartstilsynet har nå ute på høring forslag fra EASA om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 og forordning (EU) 1321/2014. Endringen gjelder EASAs forslag t...

07. mai 2019 - Høring avsluttet

Høring - Evaluering - rapporteringsforordningen (376/2014)

EU-Kommisjonen gjennomfører nå en evaluering av EU-forordning 376/2014 om rapportering , analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil luftfart.

26. apr 2019 - Høring avsluttet

Høyring - konsesjon for landingsplassar i samband med arrangementet Ekstremsportveko

Stiftinga Ekstreme Voss har søkt om fornying av konsesjon til å drive landingsplassar som brukast under Ekstremsportveko. Luftfartstilsynet sitt høyringsbrev er l...

17. apr 2019 - Høring avsluttet

Høring - forskriftsendring som gjennomfører forordning (EU) 2019/123 om ATM-nettverksfunksjoner

Europakommisjonen har vedtatt gjennomføringsforordning (EU) 2019/123 om ATM-nettverksfunksjoner. Forordningen erstatter forordning (EU) nr. 677/2011 med virkning ...

10. apr 2019 - Høring avsluttet

Høring av norsk gjennomføring av forordning 201x/XX som endrer (EU) nr. 965/2012 og (EU) nr. 1321/2014

Luftfartstilsynet har på høring forskrift om norsk gjennomføring av forslag til endring av forordningene (EU) nr. 965/2012 og (EU) nr. 1321/2014. Endringsforordni...

09. apr 2019 - Høring avsluttet

Høring - søknad om konsesjon for Stavanger helikopterplass, Ullandhaug

Helse Stavanger HF har fremlagt en søknad om konsesjon for helikopterplass ved nye Stavanger Universitetssjukehus, Ullandhaug

05. apr 2019 - Høring avsluttet
Side