Hopp til innhold

Høring – søknad om endrede konsesjonsvilkår for Ski flyplass, Søndre Ski Gård

Follo flyklubb har søkt om endrede konsesjonsvilkår for Ski flyplass, Søndre Ski Gård.

Endringen gjelder adgangen til generelt å kunne å foreta én landing utenom de faste åpningstidene for fly med base på landingsplassen.

Luftfartstilsynet sitt høringsbrev ligger vedlagt, sammen med gjeldende konsesjonsvilkår og søknaden fra flyklubben.

Høringsuttalelser kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk helst høringsuttalelser med ref.: 22/09821.

Høringsfristen er satt til 20. september 2022.

 

Publisert: 05.05.2022