RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 49 til 56 av 186

Høyring – søknad om konsesjon for landingsplass for helikopter, Norddalsvatnet i Høyanger

Statkraft Energi AS har søkt om konsesjon for ein landingsplass for helikopter ved Norddalsvatnet i Høyanger kommune.

02. nov 2021 - Høring avsluttet

Høring – utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2022

Luftfartstilsynet har nå ute på høring utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2022. Forskriften fastsettes av Samferdselsdepartementet.

01. nov 2021 - Høring avsluttet

Høring - utkast til endring av forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen og spesifikk kategori

Luftfartstilsynet har på høring forskrift om endring av forskrift 25. november 2020 om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen og i spesifikk kategori (BSL A 7-2...

19. okt 2021 - Høring avsluttet

Høring fra EU-kommisjonen: Dronestrategi versjon 2.0

EU-kommisjonen arbeider nå med å oppdatere EUs dronestrategi. Strategien skal bygge videre på det felleseuropeiske systemet som alt er etablert for luftfart med d...

11. okt 2021 - Høring avsluttet

Høring – midlertidige restriksjonsområder i forbindelse med øvelse Cold Response 2022

Luftfartstilsynet har på høring et forslag til midlertidige restriksjonsområder i luftrommet i forbindelse med militærøvelsen Cold Response 2022.

29. sep 2021 - Høring avsluttet

Høring – søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha ny lufthavn i Bodø

Avinor AS har fremlagt en søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha en ny lufthavn i Bodø (dvs. flytting av den eksisterende lufthavnen). Konsesjon etter...

17. sep 2021 - Høring avsluttet

Høring – endrede regler om flysikringstjenester, særlig om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjenestene

Luftfartstilsynet har på høring et forslag til endrede regler om flysikringstjenestene, særlig kravene til lufttrafikktjenestene, herunder regler om hvor det skal...

15. sep 2021 - Høring avsluttet

Orientering om oppdatert søknad om konsesjon ny lufthavn Mo i Rana

Luftfartstilsynet har mottatt en oppdatert søknad om konsesjon for ny lufthavn i Mo i Rana, fra Avinor AS.

10. sep 2021 - Høring avsluttet
Side