Hopp til innhold
RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 49 til 56 av 243

Høring – Søknad om fornyet konsesjon for Fyresdal Flyplass

Fyresdal Kommune har søkt om fornyet konsesjon for Fyresdal Flyplass.

14.11.2022 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om fornyelse av konsesjon for Bergen helikopterplass, Sandviken

Pegasus Helicopter AS har søkt om fornyelse av konsesjon for Bergen helikopterplass, Sandviken.

10.11.2022 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om fornyelse av konsesjon for Bergen sjøflyplass, Sandviken

Scandinavian Seaplanes AS har søkt om fornyelse av konsesjon for Bergen Sjøflyplass, Sandviken.

07.11.2022 - Høring avsluttet

Høring – endring av BSL G 6-2 Forskrift om anti-kollisjonssystem i luftfartøy mv.

I vedlagte høring foreslår Luftfartstilsynet å endre forskrift om krav til anti-kollisjonssystem i luftfartøy og om krav til bruk av luftrommet og operasjonelle p...

07.11.2022 - Høring avsluttet

Høyring – søknad om fornying av konsesjon for Førde helikopterplass, sjukehuset

Helse Førde HF har anmoda om fornying av konsesjonen for Førde helikopterplass, sjukehuset.

26.10.2022 - Høring avsluttet

Høring – Opprettelse av permanent restriksjonsområde over Equinors anlegg på Tjeldbergodden

Luftfartstilsynet har mottatt søknad fra Equinor ASA om opprettelse av et permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinors industrianlegg på Tjeldbergodden...

26.10.2022 - Høring avsluttet

Høring – Endring av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Kollsnes Prosessanlegg, EN R202

Luftfartstilsynet har mottatt søknad fra Equinor ASA om endring av eksisterende permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Kollsnes Prosessanlegg, EN ...

26.10.2022 - Høring avsluttet

Høring – Opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Stureterminalen

Luftfartstilsynet har mottatt søknad fra Equinor ASA om opprettelse av et permanent restriksjonsområde i luftrommet over Stureterminalen ved Tjeldstø, i Øygarden ...

26.10.2022 - Høring avsluttet
Side