Hopp til innhold
RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 153 til 160 av 243

Informasjon og høring – etablering av restriksjonsområde i tilknytning til flyginger etter Avtalen om det åpne luftrom

05.06.2020 - Høring avsluttet

Høring - ny forordning (EU) 2020/469 som gjennomfører enkelte endringer i gjeldende regelverk for flysikringstjenesten med mer

Europakommisjonen har vedtatt en ny forordning, (EU) 2020/469, som gjennomfører en del oppdateringer og endringer i felleseuropeisk regelverk knyttet til lufttraf...

19.05.2020 - Høring avsluttet

Høring - NPA 2020-06 - Implementation of the latest CAEP amendments to ICAO Annex 16 Volumes I, II and III

EASA gjennomfører nå høring av NPA 2020-06 – implementering av siste CAEP-endring i ICAO Annex 16 Volumes I, II og III.

12.05.2020 - Høring avsluttet

Høring – forslag om felleseuropeisk regelverk for U-space; tjenester for lufttrafikk med ubemannede luftfartøyer

EASA, den europeiske flysikkerhetsorganisasjonen, har lagt ut til gjennomsyn et forslag til en forordning som omhandler et overordnet regelverk for U-space.

07.05.2020 - Høring avsluttet

Høring – NPA 2020-05 Tyre pressure monitoring

EASA gjennomfører nå høring av NPA 2020-05: «Tyre pressure monitoring».

28.04.2020 - Høring avsluttet

Høring – nye sertifikatregler for seilfly og ballong

EU-kommisjonen har vedtatt nye sertifikatregler for seilfly og ballong.

03.04.2020 - Høring avsluttet

Høring – søknad om fornyet konsesjon for Trondheim helikopterplass, St. Olavs Hospital

St. Olavs Hospital HF har fremlagt en søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Trondheim helikopterplass, St. Olavs Hospital.

27.03.2020 - Høring avsluttet

Informasjon om høring fra EU-Kommisjonen – Sustainable Aviation Fuels

EU-kommisjonen gjennomfører en åpen høring om bærekraftig drivstoff innen luftfartssektoren.

25.03.2020 - Høring avsluttet
Side