Hopp til innhold

Høyring – søknad om konsesjon for landingsplass for helikopter, Norddalsvatnet i Høyanger

Statkraft Energi AS har søkt om konsesjon for ein landingsplass for helikopter ved Norddalsvatnet i Høyanger kommune.

Luftfartstilsynet sitt høyringsbrev ligg vedlagt, saman med utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumenta frå Statkraft Energi AS.

Høyringsfråsegn kan ein senda på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk helst høyringsfråsegnet med ref.: 21/08550.

Høyringsfristen er sett til 28. januar 2022.

Publisert: 02.11.2021