Hopp til innhold

Høring – Søknad om fornyelse av konsesjon for landingsplass Hønefoss helikopterplass, Ringerike sykehus

Vestre Viken HF v/Ringerike sykehus har søkt om fornyelse av konsesjon for landingsplassen Hønefoss helikopterplass, Ringerike sykehus.

Luftfartstilsynets høringsbrev, samt utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene fra Vestre Viken HF er vedlagt.

Høringsinnspill kan sendes per e-post til postmottak@caa.no, eller per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Merk gjerne høringsinnspillet med ref.: 21/09151.

Høringsfristen er satt til 12.2.2022.

Publisert: 11.11.2021