Hopp til innhold

Høring – NPA 2020-12 New air mobility Deloppgave 2

Høring – NPA 2020-12 ‘New air mobility Deloppgave 2– privatflygersertifikater (PPL) for gyrokopter og ikke-kommersielle operasjoner (NCO) utført under visuelle flygeregler (VFR) om dagen og natten (RMT.0731).

EASA gjennomfører nå høring av NPA 2021/12 Subtask 2 – Gyroplanes Flight crew licensing for private pilot licences and non-commercial operations conducted in visual flight rules by day and by night’ RMT.0731 (RMT.0731).

NPA 2021-12 (RMT.0731 – Deloppgave 2) foreslår flere endringer til regelverk for sertifisering av besetningsmedlemmer og operative regelverk, samt tilhørende AMC og GM (veiledningsmateriale), nærmere bestemt:

  • forordning (EU) nr. 1178/2011;
  • forordning nr. 2020/723; og
  • forordning (EU) nr. 965/2012.

Det foreslås nye regler med hensyn til sertifisering av besetningsmedlemmer og operasjon av gyrokopter. Det nye regelverket skal gjelde for gyrokopter med MTOM (maksimal avgangsmasse) på mer enn 600 kilo eller med flere enn 2 seter (I samsvar med artikkel 2(1)(a) og (b), samt anneks I punkt 1(f) av forordning (EU) 2018/1139).

Regelverkene endrer forordninger som er gjennomført i norsk rett gjennom: forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer, som du finner her og forskrift om luftfartsoperasjoner, som du finner her.

Frist for å gi innspill til EASA er satt til 14. januar 2022.

Luftfartstilsynet oppfordrer alle berørte norske aktører til å gi innspill til EASA om de foreslåtte endringene. Innspillene gis under saken på EASAs hjemmeside, som du finner her.
Kopi av eventuelle innspill kan gjerne sendes Luftfartstilsynet til info. Bruk da epost: postmottak@caa.no, og merk e-posten med referanse SEI.

Les hele dokumentet.

Eventuelle spørsmål av faglig karakter kan rettes til fagansvarlig FCL Wiggo Nystuen wny@caa.no eller flyoperativ inspektør Thomas Hytten thy@caa.no. Spørsmål knyttet til den rettslige prosessen kan rettes til juridisk rådgiver Sandra Eilertsen sei@caa.no.

Publisert: 08.12.2021