Hopp til innhold

Høring – Gjennomføring av EU-Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1889 i norsk rett

Luftfartstilsynet gjennomfører med dette en høring av EU-Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1889 av 23. juli 2021 om endring av Rådsforordning (EF) nr. 95/93.

Forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2021/1889 i norsk rett, sendes nå på høring. Forordningen gir forlengelse av tiltak for midlertidige lettelser i kravene til bruk av «slots» ved fellesskapets lufthavner som følge av COVID-19 krisen.

Høringsdokumentene finner du vedlagt. Teksten til forordning (EU) 2021/1889 kan finnes her på Eur-Lex, EUs offisielle nettsted for EUs lov og andre offentlige dokumenter.

Eventuelle høringsinnspill kan sendes Luftfartstilsynet ved postmottak@caa.no innen 6. desember 2021. Vennligst merk innspillene med ref. nr. 21/16493.

Publisert: 22.11.2021