Hopp til innhold

Høringsnotat – utkast til endring i forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 1321/2014 - vedlikeholdsforskriften

Luftfartstilsynet har på høring EASAs endringsforslag Opinion 04/2021 “A continuing airworthiness management organisation (CAMO) for a single air carrier business grouping” (RMT.0734). Det foreslås endringer til kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014.

Eventuelle svar på høringen må være mottatt av Luftfartstilsynet innen 21. januar 2022.

Høringssvar bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Alternativt kan høringssvar sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Det bes om at svaret merkes med saksnummer: 21/15511.

Publisert: 17.11.2021