Hopp til innhold

Spørsmål og svar om flymedisin

Flymedisin er et bredt fag som befatter seg med menneskets reaksjon, tilpasning, helse og funksjon under unormale eller ekstreme miljøfaktorer man eksponeres for i luftfart. Her finner du ofte stilte spørsmål om flymedisin som kan være til hjelp for flygere, flyleger og leger som har interesse for flymedisin. Klikk på spørsmålet for å få opp hele svaret.

Viser treff 1 til 12 av 22

Blir legeattester kontrollert av Luftfartstilsynet selv om de ikke har blitt henvist av flylegen?

Blir legeattester kontrollert av Luftfartstilsynet selv om de ikke har blitt henvist av flylegen? Luftfartstilsynet fører tilsyn med at flyleger og innehavere av legeattester forholder seg til

Hva bør jeg gjøre dersom jeg er uenig i flylegens beslutning?

Hva bør jeg gjøre dersom jeg er uenig i flylegens beslutning? Dersom du mener at du er helsemessig skikket til tross for at flylegen vurderer deg som helsemessig uskikket, kan du kontakte

Hva bør jeg tenke på før kontrollundersøkelsene hos min flylege?

Hva bør jeg tenke på før kontrollundersøkelsene hos min flylege? Gyldighetsperioden for din aktuelle legeattest avgjør hyppigheten på kontrollundersøkelser. Ved kontrollundersøkelse skal du

Hva er en flylege?

Hva er en flylege? Betegnelsen flylege brukes for en lege med spesialutdanning innen flymedisin. I enkelte land har flylege blitt opprettet som en egen godkjent legespesialitet, enten som en

Hva er flymedisin?

Hva er flymedisin? Flymedisin er et bredt fag som befatter seg med menneskets reaksjon, tilpasning, helse og funksjon under unormale eller ekstreme miljøfaktorer man eksponeres for i luftfart.

Hva er kravene for godkjenning som sivil flylege (AME)?

Hva er kravene for godkjenning som sivil flylege (AME)? Se vår informasjonsartikkel: Krav for godkjenning som sivil flylege

Hva innebærer en medisinsk flygetest?

Hva innebærer en medisinsk flygetest? For visse tilstander kan en flygetest i relevant luftfartøy eller simulator bidra til å kartlegge hvorvidt funksjonskravet er oppfylt. Flygetesten må i slike

Hva innebærer helsepersonells varslingsplikt til Luftfartstilsynet?

Hva innebærer helsepersonells varslingsplikt til Luftfartstilsynet? Det fremkommer av Helsepersonelloven § 34, at lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient har en tilstand som gjør at

Hva innebærer varselplikten?

Hva innebærer varselplikten? Selv om en flyger, flygeleder eller cabin crew er blitt vurdert som helsemessig skikket for flyging/tjeneste kan det oppstå en endring i helsen før neste

Hvem avgjør antall og lokalisasjon av flyleger i Norge?

Etter implementeringen av EASA-regelverket i 2013 har rekrutteringen av flyleger vært markedsstyrt, og så lenge kravene er oppfylt kan hvilken som helst legespesialist søke om

Hvilke leger kan vurdere om jeg er helsemessig skikket for flyging?

Hvilke leger kan vurdere om jeg er helsemessig skikket for flyging? Det er kun flyleger (aeromedical examiner, AME) godkjent av luftfartsmyndighetene i de respektive land som kan utstede

Hvilke tilfeller fører til at søknaden min blir sendt videre til Luftfartstilsynet, og hvor lang tid vil det ta?

Noen medisinske tilstander krever at Luftfartstilsynet tar en avgjørelse. Hvis du har en slik tilstand, vil flylegen henvise deg til Luftfartstilsynet. EU-forordning 1178/2011 Annex IV (Part-MED)

Side