Spørsmål og svar om flymedisin

Flymedisin er et bredt fag som befatter seg med menneskets reaksjon, tilpasning, helse og funksjon under unormale eller ekstreme miljøfaktorer man eksponeres for i luftfart. Her finner du ofte stilte spørsmål om flymedisin som kan være til hjelp for flygere, flyleger og leger som har interesse for flymedisin.

Viser treff 1 til 12 av 17

Er det noe spesielt å tenke på i forbindelse med undersøkelse av personer fra andre land?

Ved medisinsk undersøkelse av personer med sertifikat fra andre land kan norsk AME Part-MED-sertifikat utstedes dersom personen oppfyller kravene som stilles. Fly...

Hva bør jeg gjøre dersom jeg er uenig i flylegens beslutning?

Dersom du mener at du er helsemessig skikket til tross for at flylegen vurderer deg som ikke helsemessig skikket, kan du kontakte Luftfartstilsynet for å få saken...

Hva bør jeg tenke på før kontrollundersøkelsene hos min flylege?

Gyldighetsperioden for din aktuelle legeattest avgjør hyppigheten på kontrollundersøkelser. Ved kontrollundersøkelse skal du alltid vise legitimasjon dersom ikke ...

Hva er en flylege?

Betegnelsen flylege brukes for en lege med spesialutdanning innen flymedisin. I enkelte land har flylege blitt opprettet som en egen godkjent legespesialitet, ent...

Hva er flymedisin?

Flymedisin er et bredt fag som befatter seg med menneskets reaksjon, tilpasning, helse og funksjon under unormale eller ekstreme miljøfaktorer man eksponeres for ...

Hva er kravene for godkjenning som sivil flylege (AME)?

Det stilles generelt strenge krav til sikkerhet i luftfarten. Dette inkluderer helsekrav for yrkespiloter, privatpiloter og flygeledere. Etter at flylegene overto...

Hva innebærer varselplikten?

En innehaver av legeattest skal som et utgangspunkt rådføre seg med flylege i alle tilfeller av sykdom eller skade, med unntak av forbigående forkjølelse/influens...

Hvilke leger kan vurdere om jeg er helsemessig skikket for flyging?

Det er kun flyleger (aeromedical examiner, AME) godkjent av luftfartsmyndighetene i de respektive land som kan utstede legeattester, og som kan avgjøre om piloter...

Hvor kan jeg som flylege få hjelp til EMPIC?

Dersom en flylege har problemer med eller spørsmål til EMPIC forventes det at legen først leter etter svaret i brukermanualen som også finnes på hjelp-menyen i pr...

Hvordan er prosedyren for henvisning av søknader om legeattest til Luftfartstilsynet?

Part-MED beskriver hvilke tilstander som flylegen kan vurdere selvstendig, hvilke som skal konfereres med luftfartsmyndighetene før utstedelse av attest/avslagsbr...

Hvordan foregår tilsyn av sivile flyleger (AME)?

I henhold til EU-forordning 1178/2011 er Luftfartstilsynet pliktig til å gjennomføre kontinuerlig tilsyn med flylegene. Målet er å sikre forsvarlig flymedisinsk p...

Hvorfor må jeg ha en legeattest?

For trafikkflygere (klasse 1) og privatflygere (klasse 2 og LAPL) er en legeattest en nødvendig forutsetning og et viktig underlagsdokument for å kunne utøve priv...

Side