Hopp til innhold

Blir legeattester kontrollert av Luftfartstilsynet selv om de ikke har blitt henvist av flylegen?

Luftfartstilsynet fører tilsyn med at flyleger og innehavere av legeattester forholder seg til gjeldende regler, og som ledd i denne oppgaven tas det rutinemessige stikkprøver av flymedisinske vurderinger og søknader i det elektroniske sertifiseringssystemet selv om disse ikke er blitt henvist.

Dersom det blir oppdaget avvik i forbindelse med en slik kontroll kan du oppleve å motta brev fra Luftfartstilsynet med pålegg om ekstra undersøkelser eller retur av legeattest, selv om avvikene skyldes feil hos flylegen. Dette vil i så fall være hjemlet i regelverket og med formål om å sørge for at flysikkerheten er ivaretatt.

Publisert: 06.05.2020