Hopp til innhold

Hvem avgjør antall og lokalisasjon av flyleger i Norge?

Etter implementeringen av EASA-regelverket i 2013 har rekrutteringen av flyleger vært markedsstyrt, og så lenge kravene er oppfylt kan hvilken som helst legespesialist søke om flylege-godkjenning. Samtidig har kravene blitt strengere, både for førstegangsoppnevning og forlengelse av flylege-sertifikatet. Dette inkluderer krav om et minimum antall flymedisinske undersøkelser per år for å kunne vedlikeholde kompetansen.

I Norge er det i dag et tilfredsstillende antall flyleger, og antallet er høyest i Skandinavia sett opp mot antall flymedisinske undersøkelser. Samtidig er en forholdsvis stor andel av flylegene lokalisert på Østlandet og Vestlandet. Dette kan oppleves som upraktisk for enkelte søkere som må reise langt for å komme seg til en flylege. Fra et flysikkerhetsperspektiv vil det imidlertid være gunstigere med et fåtall erfarne flyleger enn et høyt antall uerfarne flyleger.

Publisert: 11.09.2023