Spørsmål og svar om flymedisin

Flymedisin er et bredt fag som befatter seg med menneskets reaksjon, tilpasning, helse og funksjon under unormale eller ekstreme miljøfaktorer man eksponeres for i luftfart. Her finner du ofte stilte spørsmål om flymedisin som kan være til hjelp for flygere, flyleger og leger som har interesse for flymedisin. Klikk på spørsmålet for å få opp hele svaret.

Viser treff 13 til 20 av 20

Kan jeg foreta flymedisinsk undersøkelse og utstedelse av legeattest dersom EMPIC er nede?

Kan jeg foreta flymedisinsk undersøkelse og utstedelse av legeattest dersom EMPIC er nede? Dersom det er IT-problemer skal dette først forsøkes å løses, eventuelt etter kontakt med AMS (for

Kan jeg bli pilot om jeg har astma?

Kan jeg bli pilot om jeg har astma? Luftfartstilsynet gir ikke forhåndsuttalelser i saker som gjelder søknader om legeattest, og en søker må derfor henvende seg til en godkjent flylege, som ved

Hva innebærer helsepersonells varslingsplikt til Luftfartstilsynet?

Hva innebærer helsepersonells varslingsplikt til Luftfartstilsynet? Det fremkommer av Helsepersonelloven § 34, at lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient har en tilstand som gjør at

Hva innebærer varselplikten?

Hva innebærer varselplikten? Selv om en flyger, flygeleder eller cabin crew er blitt vurdert som helsemessig skikket for flyging/tjeneste kan det oppstå en endring i helsen før neste

Hva bør jeg tenke på før kontrollundersøkelsene hos min flylege?

Hva bør jeg tenke på før kontrollundersøkelsene hos min flylege? Gyldighetsperioden for din aktuelle legeattest avgjør hyppigheten på kontrollundersøkelser. Ved kontrollundersøkelse skal du

Hva bør jeg gjøre dersom jeg er uenig i flylegens beslutning?

Hva bør jeg gjøre dersom jeg er uenig i flylegens beslutning? Dersom du mener at du er helsemessig skikket til tross for at flylegen vurderer deg som ikke helsemessig skikket, kan du kontakte

Hvordan foregår tilsyn av sivile flyleger (AME)?

Hvordan foregår tilsyn av sivile flyleger (AME)? I henhold til EU-forordning 1178/2011 er Luftfartstilsynet pliktig til å gjennomføre kontinuerlig tilsyn med flylegene. Målet er å sikre

I hvilke tilfeller blir søknaden henvist til Luftfartstilsynet, og hvilken saksbehandlingstid kan jeg da forvente?

I hvilke tilfeller blir søknaden henvist til Luftfartstilsynet, og hvilken saksbehandlingstid kan jeg da forvente? Flere medisinske tilstander krever at luftfartsmyndighetene tar stilling til

Side