Spørsmål og svar om flymedisin

Flymedisin er et bredt fag som befatter seg med menneskets reaksjon, tilpasning, helse og funksjon under unormale eller ekstreme miljøfaktorer man eksponeres for i luftfart. Her finner du ofte stilte spørsmål om flymedisin som kan være til hjelp for flygere, flyleger og leger som har interesse for flymedisin.

Viser treff 13 til 17 av 17

Hva er flymedisin?

Flymedisin er et bredt fag som befatter seg med menneskets reaksjon, tilpasning, helse og funksjon under unormale eller ekstreme miljøfaktorer man eksponeres for i luftfart.

Jeg ønsker å forlenge rettighet, men har ikke gyldig legeattest. Kan jeg gjennomføre PC med kontrollant?

Dette er uproblematisk så lenge kontrollanten fungerer som fartøysjef under aktuell flyging.

Må jeg levere inn legeattesten ved enhver sykdom som medfører helsemessig uskikkethet?

En legeattest er et bevis på at du oppfyller gjeldende krav på undersøkelsestidspunktet og at man antar disse

Hvilke leger kan vurdere om jeg er helsemessig skikket for flyging?

Det er kun flyleger (aeromedical examiner, AME) godkjent av luftfartsmyndighetene i de respektive land som kan utstede

Hvorfor må jeg ha en legeattest?

For trafikkflygere (klasse 1) og privatflygere (klasse 2 og LAPL) er en legeattest en nødvendig forutsetning og et viktig underlagsdokument for å kunne utøve

Side