Hopp til innhold

Spørsmål og svar om flymedisin

Flymedisin er et bredt fag som befatter seg med menneskets reaksjon, tilpasning, helse og funksjon under unormale eller ekstreme miljøfaktorer man eksponeres for i luftfart. Her finner du ofte stilte spørsmål om flymedisin som kan være til hjelp for flygere, flyleger og leger som har interesse for flymedisin. Klikk på spørsmålet for å få opp hele svaret.

Viser treff 13 til 22 av 22

Hvor kan jeg som flylege få hjelp til EMPIC?

Hvor kan jeg som flylege få hjelp til EMPIC? Dersom en flylege har problemer med eller spørsmål til EMPIC forventes det at legen først leter etter svaret i brukermanualen som også finnes på

Hvordan foregår tilsyn av sivile flyleger (AME)?

Hvordan foregår tilsyn av sivile flyleger (AME)? I henhold til EU-forordning 1178/2011 er Luftfartstilsynet pliktig til å gjennomføre kontinuerlig tilsyn med flylegene. Målet er å sikre

Hvorfor må jeg ha en legeattest?

Hvorfor må jeg ha en legeattest/legeerklæring? For trafikkflygere (klasse 1), flygeledere (klasse 3) og privatflygere (klasse 2 og LAPL) er en legeattest en nødvendig forutsetning og et viktig

Jeg har hørt at det kan gå flere måneder før min søknad om legeattest er ferdigbehandlet. Stemmer det?

I de fleste tilfeller vil man motta enten legeattest eller avslagsbrev samme dag eller innen få dager etter man har fremmet en søknad om attest. Dersom flylegen er i tvil, eller det foreligger

Jeg ønsker å forlenge rettighet, men har ikke gyldig legeattest. Kan jeg gjennomføre PC med kontrollant?

Jeg ønsker å forlenge rettighet, men har ikke gyldig legeattest. Kan jeg gjennomføre PC med kontrollant? Dette er uproblematisk så lenge kontrollanten fungerer som fartøysjef under aktuell

Kan jeg bli pilot hvis jeg har redusert syn?

Kan jeg bli pilot hvis jeg har redusert syn? Luftfartstilsynet gir ikke forhåndsuttalelser i saker som gjelder søknader om legeattest, og en søker må derfor henvende seg til en godkjent flylege,

Kan jeg bli pilot om jeg har astma?

Kan jeg bli pilot om jeg har astma? Luftfartstilsynet gir ikke forhåndsuttalelser i saker som gjelder søknader om legeattest, og en søker må derfor henvende seg til en godkjent flylege, som ved

Kan jeg foreta flymedisinsk undersøkelse og utstedelse av legeattest dersom EMPIC er nede?

Kan jeg foreta flymedisinsk undersøkelse og utstedelse av legeattest dersom EMPIC er nede? Dersom det er IT-problemer skal dette først forsøkes å løses, eventuelt etter kontakt med AMS (for

Kan jeg med min helsetilstand bli pilot/flygeleder?

Kan jeg med min helsetilstand bli pilot/flygeleder? Luftfartstilsynet gir ikke forhåndsuttalelser i saker som gjelder søknader om legeattest, og en søker må derfor henvende seg til en godkjent

Må jeg levere inn legeattesten ved enhver sykdom som medfører helsemessig uskikkethet?

Må jeg levere inn legeattesten ved enhver sykdom som medfører helsemessig uskikkethet? En legeattest er et bevis på at du oppfyller gjeldende krav på undersøkelsestidspunktet og at man antar

Side