Hva bør jeg gjøre dersom jeg er uenig i flylegens beslutning?

Dersom du mener at du er helsemessig skikket til tross for at flylegen vurderer deg som ikke helsemessig skikket, kan du kontakte Luftfartstilsynet for å få saken overprøvd. For å sikre mest mulig effektiv saksbehandling må du sørge for at det foreligger mest mulig dokumentasjon før saken sendes til Luftfartstilsynet.
Publisert: 24. apr 2018