Hopp til innhold

Medisinske krav

Det stilles omfattende krav til helse for flybesetning, flygeledere, privatflygere og AFIS/HFIS-fullmektige. Førstegangssøkere («initial») gjennomgår en bred førstegangsundersøkelse.  Innehavere av legeattest må samråde med flylege i tilfelle sykdom eller funksjonsendring for å vurdere om de oppfyller de helsekravene som er gitt for den enkelte klasse.

Helsekrav for nye søkere

For søkere til legeattest som gjennomfører førstegangs flymedisinske undersøkelse («initial), er det ulikt hvem som kan gjennomføre slike undersøkelser. Her finner du en oversikt over hvem som kan gjennomføre førstegangsundersøkelse og utstede legeattest/legeerklæring. For å lese mer om gjeldende flymedisinsk regelverk, klikk her. Lenker er også tilgjengelig nederst på denne siden.

Informasjonsplikt om helse og plikt til medisinsk vurdering for innehavere av legeattest

Som innehaver av legeattest plikter du å ikke utøve privilegiene som følger sertifikatet dersom du blir kjent med helsemessige forhold som kan redusere flysikkerheten. Videre plikter du å varsle flylege.

Innehaver av legeattest/legeerklæring skal også kontakte flylege uten ugrunnet opphold dersom vedkommende:

  • har gjennomgått et kirurgisk inngrep eller en invasiv prosedyre
  • har begynt å ta et nytt medikament eller doseøkning av tidligere avklart medikament
  • har vært utsatt for en vesentlig personskade som medfører at han/hun er ute av stand til å fungere som medlem av en flybesetning
  • har hatt en vesentlig sykdom som innebærer at han/hun er ute av stand til å fungere som medlem av en flybesetning
  • er gravid
  • har blitt henvist til sykehus eller medisinsk klinikk, inkludert poliklinisk undersøkelse (unntak for kabinbesetning)
  • førstegangs behov for synskorreksjon med briller eller kontaktlinser (unntak for kabinbesetning).


Klikk her for å lese mer om varslings-/opplysningsplikt

 

Kontakt flymedisin

  • Besøksadresse: Akersgata 49, 0180 Oslo
  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø