Hopp til innhold

Utstedelse av legeattest/legeerklæring

Oversikt over hvem som kan utføre undersøkelser for de ulike kategoriene.

(AeMC=flymedisinsk senter)

Kategori

Førstegangsundersøkelse

Undersøkelser ved fornyelse/forlengelse

Trafikkflygere (klasse 1)

AeMC

AeMC/flylege klasse 1

Privatflygere (klasse 2)

AeMC/flylege klasse 1 og 2

AeMC/flylege klasse 1 og 2

Kabinbesetningsmedlemmer

AeMC/flylege klasse 1 og 2

AeMC/flylege klasse 1 og 2

Flygeledere (klasse 3)

AeMC

AeMC/flylege klasse 3

LAPL (inkluderer seilflygere og ballongførere)

Flylege klasse 1 og 2/LAPL GP (fastleger med LAPL godkjenning)

Flylege klasse 1 og 2/LAPL GP (fastleger med LAPL godkjenning)

Mikroflygere

Enhver lege med norsk legelisens

Enhver lege med norsk legelisens

Kontakt flymedisin

  • Besøksadresse: Akersgata 49, 0180 Oslo
  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø