Gebyr for flyleger

I henhold til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv. vil det påløpe et fast årlig gebyr samt et variabelt gebyr basert på antall flymedisinske undersøkelser som gjennomføres.

  • For 2021 er årsgebyret på kroner 5240 for godkjent flylege.
  • Tillegget per flymedisinsk undersøkelse for søknad til klasse 1 og 3 er på kroner 570.
  • For klasse 2, LAPL og AFIS/HFIS er tillegget per undersøkelse kroner 450. Tillegget beregnes på bakgrunn av antall gjennomførte flymedisinske undersøkelser i tidsrommet 1. oktober 2020 til og med 30. september 2021.
  • For godkjent allmennlege som utsteder legeattest for LAPL betales et gebyr på kroner 630 per gjennomført undersøkelse.

Her finner du Gebyrforskriften

Kontakt Flymedisin

  • Besøksadresse: Sem Sælands vei 2b, 0371 Oslo
  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø