Gebyr for flyleger

I henhold til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv. vil det påløpe et fast årlig gebyr samt et variabelt gebyr basert på antall flymedisinske undersøkelser som gjennomføres.

For 2018 er årsgebyret på kroner 4.880 for godkjent flylege. Tillegget per flymedisinsk undersøkelse for søknad til klasse 1 og 3 er på kroner 540 for klasse 2. For LAPL og AFIS/HFIS er tillegget per undersøkelse kroner 420. Tillegget beregnes på bakgrunn av antall gjennomførte flymedisinske undersøkelser i tidsrommet 1. oktober 2017 til og med 30. september 2018. For godkjent allmennlege som utsteder legeattest for LAPL betales et gebyr på kroner 600 per gjennomført undersøkelse.

Her finner du Forskrift om gebyr for Luftfartstilsynet mv. for 2018.

Kontakt Flymedisin

  • Besøksadresse: Sem Sælands vei 2b 0371 Oslo
  • Postadresse: Postboks 243 8001 Bodø