Hopp til innhold

Varslings-/opplysningsplikt og brudd på denne

Som innehaver av legeattest plikter du å ikke utøve privilegiene som følger sertifikatet dersom du blir kjent med helsemessige forhold som kan redusere flysikkerheten.

Videre plikter du å oppsøke flymedisinsk råd hos en flylege eller ved et flymedisinsk senter uten unødvendig opphold etter gjennomgått kirurgisk behandling, oppstart av nytt medikament eller doseøkning, sykehusinnleggelse, påvist svangerskap, eller oppstått signifikant skade eller sykdom som kan påvirke flysikkerheten.

Når du fremstiller deg for flymedisinsk undersøkelse skal du fylle ut og signere et søknadsskjema med informasjon om din medisinske historikk.

Ved brudd på varslings-/opplysningsplikten vil Luftfartstilsynet vurdere sanksjoner som tilbakekall av legeattest, avslag på søknad om legeattest eller overtredelsesgebyr.

Kontakt flymedisin

  • Besøksadresse: Akersgata 49, 0180 Oslo
  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø