Hopp til innhold

Fagstoff om flymedisin

Luftfartstilsynet har utarbeidet nyttige kompendier til bruk for flyleger og flymedisinske senter. Her finner du en kort introduksjon til flymedisin, flylegeveileder, nyttig informasjon og krav for godkjenning som flymedisinsk senter.

Det ble i 2017 ferdigstilt et sett av veiledningsmateriell for norske flyleger. Dette inkluderer et lite kompendium som gir en kortfattet faglig introduksjon i flymedisin for nye flyleger og en egen veileder i regelverket for helsekrav hos flygere og flygeledere.

Innen det medisinske fagområdet kjenner man til rundt 30 000 medisinske diagnoser, og kun en liten brøkdel av disse er spesifisert i EU-regelverket. Veiledningsmateriellet inneholder derfor også flymedisinske retningslinjer for hyppig forekommende diagnoser som ikke er tilstrekkelig beskrevet i EU-forordningene eller tilhørende AMC/GM-dokumenter. Man har sikret at de nasjonale retningslinjene er i tråd med generelle flymedisinske prinsipper og anerkjent flymedisinsk litteratur.

Alle kompendiene kan lastes ned


Checklist for AME training at AeMC.pdf

Flylegeveileder til Part-MED og Part-ATCO.MED.pdf (English version here)

Flymedisinsk regelverk og kunnskapsbasert flymedisin.pdf

Flymedisinsk veiledning for spesialistundersøkelse.pdf

Flytskjema for flymedisinsk vurdering.pdf

Informasjonsskriv for innehavere av legeattest (flygere og flygeledere).pdf

Informasjonsskriv om helsekrav for kabinbesetningsmedlemmer.pdf

Kort introduksjon i flymedisin.pdf 

Krav for godkjenning som flymedisinsk senter – AeMC – veileder.pdf

Nyttig informasjon for flyleger og flymedisinsk senter.pdf

Oversikt over undersøkelser og undersøkelsesintervall.pdf

 

Kontakt flymedisin

  • Besøksadresse: Akersgata 49, 0180 Oslo
  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø