Hopp til innhold

Krav for godkjenning som sivil flylege

Det stilles generelt strenge krav til sikkerhet i luftfarten. Dette inkluderer helsekrav for yrkespiloter, privatpiloter og flygeledere.

En lege som tilfredsstiller kravene kan søke Luftfartstilsynet om godkjenning som flylege (aeromedical examiner, AME) via søknadsskjema som finnes på Luftfartstilsynets nettside. Det kan søkes om AME klasse 2 (for utstedelse av klasse 2 eller LAPL-legeattest) eller AME klasse 1 (for utstedelse av klasse 1 eller klasse 3 legeattest – førstegangsutstedelse må imidlertid skje ved et flymedisinsk senter).

Før søknaden sendes bør legen sikre at minstekravene er oppfylt (se under).

For utstedelse av AME-sertifikat klasse 2 kreves følgende:

 • Norsk legeautorisasjon.
 • Medisinsk spesialistgodkjenning.
 • Du må ha gjennomgått et godkjent grunnkurs i flymedisin (AME basic training course). Kurset skal inneholde – inkludert faglig innføring i atmosfære- og romfysikk – basal flyteori, flymedisinsk fysiologi, oftalmologi, kardiologi og indremedisin, nevrologi, fly psykologi og psykiatri, odontologi, flyhavari/hendelser, evakuering og overleving, medikamenter og flyging, regelverk/retningslinjer og undersøkelsesteknikk.
 • Flymedisinsk institutt på Blindern i Oslo arrangerer grunnkurs i flymedisin med jevne mellomrom. Grunnkurs i flymedisin arrangeres også i utlandet, men det anbefales å først sikre at kurset er EASA-godkjent.
 • Dokumentert tilgang på adekvate fasiliteter, prosedyrer og funksjonelt utstyr for gjennomføring av flymedisinske undersøkelser.
 • Medisinsk utstyr omfatter minimum stetoskop, otoskop, oftalmoskop, reflekshammer, BT-apparat, Snellens synstavle, Ishiaras fargetavle, apparat for måling av Hb og lipider, EKG, spirometri og audiometri. N5/N14 synstavle kan fås utlevert av Luftfartstilsynet. Det bør sikres at teknisk utstyr er kalibrert etter retningslinjene.
 • Før førstegangsgodkjenning skal Luftfartstilsynet gjennomføre inspeksjon av fasiliteter og prosedyrer for flymedisinsk praksis før stedet benyttes for flymedisinsk sertifisering.
 • Gjennomgått administrasjonskurs i regi av Luftfartstilsynet.

 

For utstedelse av AME-sertifikat klasse 1 kreves følgende:

 • Godkjenning for AME-sertifikat klasse 2.
 • Minst 30 flymedisinske undersøkelser for utstedelse, forlengelse eller fornyelse av legeattest klasse 2 eller tilsvarende undersøkelser hos en søker av legeattest klasse 1 (under supervisjon).
 • Gjennomgått 66 timers Advanced AME training course, hvilket skal være EASA-godkjent og inkludere ytterligere faglig fordypning innenfor blant annet følgende områder: arbeidsmiljø for piloter, luft- og romfartsfysiologi, oftalmologi, ØNH, kardiologi og generell indremedisin, nevrologi, flypsykologi og psykiatri, menneskelige faktorer i luftfart, tropemedisin, hygiene og romfartsmedisin. Legen skal etter fullført kurs ha oppnådd tilfredsstillende kunnskap og gjennomgått trening i risikoanalyse og beslutningsprinsipper.
 • Praktisk trening på et flymedisinsk senter og/eller tilstrekkelig erfaring fra flymedisinsk legenemd.

 

For vedlikehold av AME-sertifikat kreves følgende:

 • Etterlevelse av vilkårene for AME er beskrevet i Part-MED/Part-ATCO.MED og flylegeveileder til Part-MED & Part-ATCO.MED. 

Et AME-sertifikat er gyldig i opptil 3 år, etter dette kan det søkes om forlengelse eller fornyelse av sertifikatet. Det benyttes samme søknadsskjema som for førstegangsutstedelse. Se flylegeveileder til Part-MED & Part-ATCO.MED for beskrivelse av krav som gjelder for fornyelse eller forlengelse av AME-sertifikat.

Flylegeveileder til Part-MED og Part-ATCO.MED

Kontakt flymedisin

 • Besøksadresse: Akersgata 49, 0180 Oslo
 • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø