Krav for godkjenning som sivil flylege

Det stilles generelt strenge krav til sikkerhet i luftfarten. Dette inkluderer helsekrav for yrkespiloter, privatpiloter og flygeledere.

En lege som tilfredsstiller kravene kan søke Luftfartstilsynet om godkjenning som flylege (aeromedical examiner, AME) via søknadsskjema som finnes på Luftfartstilsynets nettside. Det kan søkes om AME klasse 2 (for utstedelse av klasse 2 eller LAPL-legeattest) eller AME klasse 1 (for utstedelse av klasse 1 eller klasse 3 legeattest – førstegangsutstedelse må imidlertid skje ved et flymedisinsk senter).

Før søknaden sendes bør legen sikre at minstekravene er oppfylt (se under).

For utstedelse av AME-sertifikat klasse 2 kreves følgende:

 • Norsk legeautorisasjon.
 • Medisinsk spesialistgodkjenning.
 • Du må ha gjennomgått et godkjent grunnkurs i flymedisin (AME basic training course). Kurset skal inneholde – inkludert faglig innføring i atmosfære- og romfysikk – basal flyteori, flymedisinsk fysiologi, oftalmologi, kardiologi og indremedisin, nevrologi, fly psykologi og psykiatri, odontologi, flyhavari/hendelser, evakuering og overleving, medikamenter og flyging, regelverk/retningslinjer og undersøkelsesteknikk.
 • Flymedisinsk institutt på Blindern i Oslo arrangerer grunnkurs i flymedisin to ganger hvert år.
 • Grunnkurs i flymedisin arrangeres også i utlandet, men det anbefales og først sikre at kurset er EASA-godkjent.
 • Dokumentert tilgang på adekvate fasiliteter, prosedyrer og funksjonelt utstyr for gjennomføring av flymedisinske undersøkelser
 • Medisinsk utstyr omfatter minimum stetoskop, otoskop, oftalmoskop, reflekshammer, BT apparat, Snellens synstavle, Ishiaras fargetavle, apparat for måling av Hb og lipider, EKG, spirometri og audiometri. N5/N14 synstavle kan fås utlevert av Luftfartstilsynet. Det bør sikres at teknisk utstyr er kalibrert etter retningslinjene.
 • Før førstegangs godkjenning skal Luftfartstilsynet godkjenne den flymedisinske praksisen gjennom et tilsynsbesøk
 • Gjennomgått administrasjonskurs i regi av Luftfartstilsynet.

For utstedelse av AME-sertifikat klasse 1 kreves følgende:

 • Godkjenning for AME-sertifikat klasse 2.
 • Minst 30 flymedisinske undersøkelser for utstedelse, forlengelse eller fornyelse av legeattest klasse 2 eller tilsvarende undersøkelser hos en søker av legeattest klasse 1 (under supervisjon).
 • Gjennomgått ytterligere faglig fordypning innenfor følgende områder (dekkes av Advanced AME Training Course): arbeidsmiljø for piloter, luft- og romfartsfysiologi, oftalmologi, ØNH, kardiologi og generell indremedisin, nevrologi, fly psykologi og psykiatri, menneskelige faktorer i luftfart, tropemedisin, hygiene og romfartsmedisin.
 • Praktisk trening på et flymedisinsk senter og/eller tilstrekkelig erfaring fra flymedisinsk legenemd.

For vedlikehold av AME-sertifikat kreves følgende:

 • Etterlevelse av vilkårene for AME som er beskrevet i vilkårsskjema som følger sertifikatet. Disse er per tiden sammenfattet i 15 punkter og inkluderer blant annet bevissthet på rollen som sakkyndig, kjennskap til gjeldende regelverk og retningslinjer, opplæring i bruk av det elektroniske sertifiseringssystemet EMPIC, adekvate seleksjonsmedisinske prosedyrer og tilfredsstillende fasiliteter for gjennomføring av flymedisinske undersøkelser.
 • Et AME-sertifikat er gyldig i opptil 3 år, etter dette kan det søkes om fornyelse av sertifikatet. Det benyttes samme søknadsskjema som for førstegangsutstedelse, og kravene for forlengelse eller fornyelse er som følger:
  • Flylegen må ha utført minst 10 flymedisinske undersøkelser per år
  • Flylegen må ha ha gjennomgått minst 20 timer med godkjent oppfriskningskurs, vitenskapelige møter eller praktisk flymedisinsk trening i løpet av autorisasjonsperioden (beskrevet i forordningens GM1 MED.D.030)
  • Eventuelle tilleggskrav til eksamen eller kurs for å sikre at flylegen har nødvendig kompetanse.

Kontakt Flymedisin

 • Besøksadresse: Sem Sælands vei 2b 0371 Oslo
 • Postadresse: Postboks 243 8001 Bodø