Medisinsk regelverk

På denne siden finner du en oversikt over regelverk og retningslinjer innen flymedisin.

Klasse 1, klasse 2, LAPL og kabinbesetningsmedlemmer

Regelverk for utstedelse av medisinsk sertifikat klasse 1 (kommersielle piloter), klasse 2 (privatflygere), LAPL (piloter på lette luftfartøyer) og kabinbesetningsmedlemmer

Forskrift: Sertifisering av besetningsmedlemmer
Forordning 1178/2011 (Regulation Aircrew – Annex IV (Part-MED), konsolidert versjon)
Akseptable samsvarsregler til Part-MED

Flymedisinske retningslinjer

JAA Manual of Civil Aviation Medicine (2009)
ICAO Manual of Civil Aviation Medicine (2012)
Guidance material fra CAA UK

Tilleggskrav for AeMC

Utdrag fra Forordning 1178/2011 - ORA.GEN + ORA.AeMC
Utdrag fra akseptable samsvarsregler til Part-ORA: ORA.GEN + ORA.AeMC

Klasse 3 (flygeledere og AFIS/HFIS)

Forskrift om sertifisering av flygeledere
Forordning 2015/340 (English)
Forordning 2015/340 (Norsk)
Medical requirements for air traffic controllers
AFIS / HFIS

Seilfly, mikrofly og ballongførere

Forskrift om medisinske krav for seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-3)
Forskrift om medisinske undersøkelser av seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-2)

Flyleger

Krav til flyleger- Forordning 1178/2011 - Annex IV (Part-MED), subpart D
Akseptable samsvarsmåter til Part-MED

Kontakt Flymedisin

  • Besøksadresse: Sem Sælands vei 2b 0371 Oslo
  • Postadresse: Postboks 243 8001 Bodø