Hopp til innhold

Medisinsk regelverk

På denne siden finner du en oversikt over regelverk og retningslinjer innen flymedisin.

Klasse 1, klasse 2, LAPL og kabinbesetningsmedlemmer

Regelverk for utstedelse av medisinsk sertifikat klasse 1 (kommersielle piloter), klasse 2 (privatflygere), LAPL (piloter på lette luftfartøyer) og kabinbesetningsmedlemmer.

Forskrift: Sertifisering av besetningsmedlemmer

Forordning 1178/2011 (Regulation Aircrew – Annex IV (Part-MED), konsolidert versjon)

Akseptable samsvarsregler til Part-MED

EASA Easy Access Rules for Medical Requirements

Flymedisinske retningslinjer

Flymedisinske retningslinjer for covid-19-vaksinering

JAA Manual of Civil Aviation Medicine (2009)

ICAO Manual of Civil Aviation Medicine (2012)

Guidance material fra CAA UK

Flylegeveileder til Part-MED og Part-ATCO.MED

Guidance material for CAA Norway aeromedical examiners

Tilleggskrav for AeMC

Utdrag fra Forordning 1178/2011 – ORA.GEN + ORA.AeMC

Utdrag fra akseptable samsvarsregler til Part-ORA: ORA.GEN + ORA.AeMC

Klasse 3 (flygeledere og AFIS/HFIS)

Forskrift om sertifisering av flygeledere

Forordning 2015/340 inkludert Part-ATCO.MED (Norsk)

Forordning 2015/340 inkludert Part-ATCO.MED (English)

Akseptable samsvarsregler til Part-ATCO.MED

AFIS/HFIS

Sportsflygere

Obs! Helsekrav for seilflygere, ballongførere og kabinansatte fremkommer av EASA regelverket).

Forskrift om medisinske krav for seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-3)

Forskrift om medisinske undersøkelser av seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-2)

Flyleger

Krav til flyleger – Forordning 1178/2011 – Annex IV (Part-MED), subpart D

Akseptable samsvarsmåter til Part-MED

 

Kontakt flymedisin

  • Besøksadresse: Akersgata 49, 0180 Oslo
  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø