Medisinsk regelverk

På denne siden finner du en oversikt over regelverk og retningslinjer innen flymedisin.

Skriv ut

Klasse 1, klasse 2, LAPL og kabinbesetningsmedlemmer

Regelverk for utstedelse av medisinsk sertifikat klasse 1 (kommersielle piloter), klasse 2 (privatflygere), LAPL (piloter på lette luftfartøyer) og kabinbesetningsmedlemmer

Forskrift: Sertifisering av besetningsmedlemmer
Forordning 1178/2011 (Regulation Aircrew – Annex IV (Part-MED), konsolidert versjon)
Akseptable samsvarsregler til Part-MED
Akseptable samsvarsregler til Part-MED - Amendment 1 (8. august 2013)

Flymedisinske retningslinjer

JAA Manual of Civil Aviation Medicine (2009)
ICAO Manual of Civil Aviation Medicine (2012)
Guidance material fra CAA UK

Tilleggskrav for AeMC

Utdrag fra Forordning 1178/2011 - ORA.GEN + ORA.AeMC
Utdrag fra akseptable samsvarsregler til Part-ORA: ORA.GEN + ORA.AeMC

Klasse 3 (flygeledere og AFIS/HFIS)

Forskrift om sertifisering av flygeledere
Forordning 2015/340 (English)
Forordning 2015/340 (Norsk)
Medical requirements for air traffic controllers
AFIS / HFIS

Seilfly, mikrofly og ballongførere

Forskrift om medisinske krav for seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-3)
Forskrift om medisinske undersøkelser av seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-2)

Flyleger

Krav til flyleger- Forordning 1178/2011 - Annex IV (Part-MED), subpart D
Akseptable samsvarsmåter til Part-MED

Kontakt Flymedisin

  • Besøksadresse: Halvor Blinderens plass 1 0371 Oslo
  • Postadresse: Postboks 243 8001 Bodø