Medisinsk regelverk

På denne siden finner du en oversikt over regelverk og retningslinjer innen flymedisin.

Klasse 1, klasse 2, LAPL og kabinbesetningsmedlemmer

Regelverk for utstedelse av medisinsk sertifikat klasse 1 (kommersielle piloter), klasse 2 (privatflygere), LAPL (piloter på lette luftfartøyer) og kabinbesetningsmedlemmer.

Forskrift: Sertifisering av besetningsmedlemmer

Forordning 1178/2011 (Regulation Aircrew – Annex IV (Part-MED), konsolidert versjon)

Akseptable samsvarsregler til Part-MED

EASA Easy Access Rules for Medical Requirements

Flymedisinske retningslinjer

Flymedisinske retningslinjer for covid-19-vaksinering

JAA Manual of Civil Aviation Medicine (2009)

ICAO Manual of Civil Aviation Medicine (2012)

Guidance material fra CAA UK

Flylegeveileder til Part-MED og Part-ATCO.MED

Guidance material for CAA Norway aeromedical examiners

Tilleggskrav for AeMC

Utdrag fra Forordning 1178/2011 - ORA.GEN + ORA.AeMC

Utdrag fra akseptable samsvarsregler til Part-ORA: ORA.GEN + ORA.AeMC

Klasse 3 (flygeledere og AFIS/HFIS)

Forskrift om sertifisering av flygeledere

Forordning 2015/340 (English)

Forordning 2015/340 (Norsk)

Medical requirements for air traffic controllers

AFIS / HFIS

Seilfly, mikrofly og ballongførere

Forskrift om medisinske krav for seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-3)

Forskrift om medisinske undersøkelser av seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-2)

Flyleger

Krav til flyleger- Forordning 1178/2011 - Annex IV (Part-MED), subpart D

Akseptable samsvarsmåter til Part-MED

Kontakt flymedisin

  • Besøksadresse: Akersgata 49, 0180 Oslo
  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø