Hopp til innhold

Flymedisinske retningslinjer for covid-19-vaksinering

Vaksinesprøyte i arm.

EASA har publisert felleseuropeiske anbefalinger for vaksinering av flybesetningsmedlemmer med covid-19-vaksiner som er godkjent av EMA (European Medicines Agency), hvilke i Norge er implementert som retningslinjer. Disse inkluderer en 48 timers karenstid etter vaksinering med godkjente covid-19-vaksiner for flybesetningsmedlemmer (72 timer for besetningsmedlemmer i single crew operations) og flygeledere.

Det følger av regelverket (Part-MED punkt MED.A.020 og Part-ATCO.MED punkt ATCO.MED.A.020) at en innehaver av sertifikat for luftfartøy eller en flygeleder plikter å ikke utøve rettighetene i etterkant av for eksempel en vaksine dersom denne «is likely to interfere with the safe exercise of the privilegies of the applicable licence».

De samme retningslinjene gjelder for AFIS/HFIS fullmektige og privatflygere som innehar legeattest utstedt i henhold til nasjonal forskrift (jf. BSL G2-5 punkt 3.7.1 og BSL C1-2 punkt 3.5).

Generelt vil alvorlige, systemiske reaksjoner på vaksiner normalt melde seg innen de første timene. Disse kan komme relativt akutt og noen ganger som en forsinket reaksjon, slik at alle flygere og flygeledere bør avstå fra å utøve rettighetene som følger sertifikatet de første 24 timer etter en vaksinering. For godkjente covid-19 vaksiner gjelder i henhold til felleseuropeiske regler en 48 timers karenstid  (72 timer for besetningsmedlemmer i single crew operations).

Lokale reaksjoner på innstikkstedet oppstår normalt i løpet av det første døgnet, men kan hos noen få utvikle seg videre til større reaksjoner med smerter og hevelse som vedvarer i flere døgn. Hvorvidt dette påvirker flysikkerheten eller funksjonsnivået avhenger av reaksjonen og nivået av plagene hos den enkelte, slik at innehaveren har et selvstendig ansvar for å avstå fra flyging dersom det ikke kan sikres at flysikkerheten er ivaretatt. Man bør blant annet avstå fra å utøve privilegiene som følger sertifikatet så lenge man opplever vedvarende fatigue/utmattelse eller sterke smerter fra innstikkstedet.

En sjelden gang kan det oppstå alvorlige bivirkninger eller reaksjoner opptil flere dager etter en vaksine, og det finnes eksempler på forsinket reaksjoner som debuterer først etter flere uker. I disse få tilfellene vil det imidlertid normalt også foreligge andre lokale eller gradvis innsettende symptomer eller særskilte risikofaktorer hos den vaksinerte personen.

Ved tvil om det foreligger en bivirkning som kan påvirke flysikkerheten bør innehaveren av legeattesten rådføre seg med en flylege før man gjenopptar flyging eller arbeid som flygeleder. Flybesetning eller flygeledere bør også rådføre seg med flylege før vaksinering dersom det foreligger historikk på alvorlig allergi eller sykdommer/medikamentbruk som kan påvirke immunsystemet.

Det understrekes at retningslinjene kan bli justert fortløpende slik at disse til enhver tid er i tråd med den oppdaterte kunnskapen man har om den konkrete vaksinen. Selv om vaksineprodusentene har gjennomført systematiske sikkerhetsstudier er det ikke uvanlig at man oppdager nye bivirkninger når en vaksine tas i bruk og gis til mer varierte grupper enn i studiene.

EASA anbefaler flybesetningsmedlemmer og flygeledere å avstå fra covid-19 vaksiner som ikke er godkjent av EMA. 

Ved eventuelle endringer i retningslinjer vil denne siden bli oppdatert.