Om koronavirus

Her finner du aktuelle saker fra Luftfartstilsynet knyttet til koronaviruset og vår virksomhet.

Unntak for gyldighetstid for rettigheter, sertifikater og bevis

Den europeiske luftfartsmyndigheten (EASA) har sendt ut informasjon til medlemslandene om hvordan bestemmelsene om unntak fra regelverket skal praktiseres i dagen...

30. mar 2020

Guidance on management of crew members EASA

EASA Guidelines – COVID-19 Guidance on Management of Crew Members in relation to the SARS-CoV-2 pandemic

27. mar 2020

Unntak for godkjente flyskoler (ATO) – treningsprogrammer

Luftfartstilsynet har 26. mars 2020 fattet et vedtak som berører godkjente flyskoler. Det gis unntak fra kravet om at endringer i treningsprogrammer må være forhå...

26. mar 2020

Vedtak om unntak (exemptions)

Her finner du vedtak om unntak som Luftfartstilsynet har truffet i forbindelse med korona-utbruddet.

26. mar 2020

Forlengelse av gyldighet for legeattest for AFIS/HFIS

Luftfartstilsynet har 26. mars 2020 fattet et vedtak om forlenget varighet for legeattest for AFIS/HFIS.

26. mar 2020

Unntak for godkjente flyskoler (ATO) – ledende personell

Luftfartstilsynet har 25. mars 2020 fattet et vedtak som berører godkjente flyskoler. Det gis unntak fra kravet om at endringer i ledende personell må være forhån...

26. mar 2020

Unntak for flyselskaper – desinfiseringsvæske og frakt av blodprøver

Luftfartstilsynet har 24. mars 2020 fattet et vedtak som berører flyselskaper. Det åpnes for at flyselskaper får anledning til å medbringe desinfiseringsvæske om ...

25. mar 2020

Unntak for flymedisinske undersøkelser ved forlengelse av legeattester

Luftfartstilsynet har 19. mars 2020 fattet et vedtak som gir flyleger anledning til å forlenge gyldige legeattester hvis det som en direkte følge av koronaviruset...

20. mar 2020
Side