Om koronavirus

Fra 25. september kl. 16 gikk Norge tilbake til en normal hverdag med økt beredskap. Helsedirektoratet har utdatert og arkivert veilederen for smittevern i luftfart. Ennå finner du saker fra Luftfartstilsynet som var knyttet til koronaviruset og vår virksomhet.

Endringer i smittevernregler for luftfarten

Fra lørdag 25. september opphevet regjeringen de aller fleste smitteverntiltakene. Dette gjelder også Folkehelseinstituttets veileder for smittevern i norsk luftf...

30. sep 2021 - pressemelding

Unntak for gyldighetstid for rettigheter, sertifikater og bevis

Søknad om unntak for forlengelse av rettigheter og bevis for flygere som opererer under en Part-ORO organisasjon.

16. apr 2021

Flymedisinsk undersøkelse og legeattester

Luftfartstilsynet har tidligere gitt generelle unntak når det gjelder forlengelse av legeattest for flygere som følge av koronasituasjonen. Unntakene er nå avslut...

02. feb 2021

Flymedisinske retningslinjer for covid-19-vaksinering

EASA har publisert felleseuropeiske anbefalinger for vaksinering av flybesetningsmedlemmer med covid-19-vaksiner som er godkjent av EMA (European Medicines Agency...

12. jan 2021

Unntak og presiseringer for flyplasser

Luftfartstilsynet har i dialog med flyplassoperatører gitt noen retningslinjer for hvordan enkelte utfordringer kan håndteres. Vi har i tillegg gjort unntak fra S...

01. des 2020

Informasjon til flyleger

Luftfartstilsynet er også berørt av koronaviruset, og det vises til Luftfartstilsynets nettside for kontinuerlig oppdatering av generell informasjon. Vi er blant ...

25. nov 2020

Vedtak om unntak

Her finner du vedtak om unntak som Luftfartstilsynet har truffet i forbindelse med korona-utbruddet. For informasjon om hvem de ulike vedtakene gjelder for, og fo...

24. sep 2020

EASA Guidelines – Virtual classroom instruction and distance learning

EASA (European Union Aviation Safety Agency) har, i forbindelse med korona-utbruddet, publisert en rekke retningslinjer for at luftfarten skal kunne takle smittes...

01. sep 2020

Unntak for gyldighetstid for visse rettigheter og attestasjoner - vedtaket er ikke lenger gyldig

Luftfartstilsynet har 26. august 2020 fattet vedtak om forlengelse av visse rettigheter og attestasjoner. Vedtaket gjelder kun for besetningsmedlemmer som operere...

27. aug 2020

Informasjon rettet mot turister og reisende til Norge

Reglene om smittevern og reglene for testing og karantene for reisende som kommer til Norge, har blitt hyppig oppdatert siden de ble innført i mars 2020.

16. jul 2020
Side