Om koronavirus

Her finner du aktuelle saker fra Luftfartstilsynet knyttet til koronaviruset og vår virksomhet.

Flymedisinske retningslinjer for covid-19 vaksinering

EASA har varslet at det vil komme nærmere retningslinjer for vaksinering av flybesetningsmedlemmer og flygeledere med covid-19 vaksiner som er godkjent av EMA (Eu...

12. jan 2021

Unntak og presiseringer for flyplasser

Luftfartstilsynet har i dialog med flyplassoperatører gitt noen retningslinjer for hvordan enkelte utfordringer kan håndteres. Vi har i tillegg gjort unntak fra S...

01. des 2020

Informasjon til flyleger

Luftfartstilsynet er også berørt av koronaviruset, og det vises til Luftfartstilsynets nettside for kontinuerlig oppdatering av generell informasjon. Vi er blant ...

25. nov 2020

Vedtak om unntak

Her finner du vedtak om unntak som Luftfartstilsynet har truffet i forbindelse med korona-utbruddet. For informasjon om hvem de ulike vedtakene gjelder for, og fo...

24. sep 2020

EASA Guidelines – Virtual classroom instruction and distance learning

EASA (European Union Aviation Safety Agency) har, i forbindelse med koronautbruddet, publisert en rekke retningslinjer for at luftfarten skal kunne takle smittesi...

01. sep 2020

Unntak for gyldighetstid for visse rettigheter og attestasjoner

Luftfartstilsynet har 26. august 2020 fattet vedtak om forlengelse av visse rettigheter og attestasjoner. Vedtaket gjelder kun for besetningsmedlemmer som operere...

27. aug 2020

Informasjon rettet mot turister og reisende til Norge

Det er åpnet for reiser til og fra en rekke land Europa fra 15. juli, og helsemyndighetene ønsker å formidle informasjon om smittevern, testing og karantene til s...

16. jul 2020
Side