Om koronavirus

Her finner du aktuelle saker fra Luftfartstilsynet knyttet til koronaviruset og vår virksomhet.

Vedtak om unntak

Her finner du vedtak om unntak som Luftfartstilsynet har truffet i forbindelse med korona-utbruddet. For informasjon om hvem de ulike vedtakene gjelder for, og fo...

24. sep 2020

EASA Guidelines – Virtual classroom instruction and distance learning

EASA (European Union Aviation Safety Agency) har, i forbindelse med koronautbruddet, publisert en rekke retningslinjer for at luftfarten skal kunne takle smittesi...

01. sep 2020

Unntak for gyldighetstid for visse rettigheter og attestasjoner

Luftfartstilsynet har 26. august 2020 fattet vedtak om forlengelse av visse rettigheter og attestasjoner. Vedtaket gjelder kun for besetningsmedlemmer som operere...

27. aug 2020

Informasjon rettet mot turister og reisende til Norge

Det er åpnet for reiser til og fra en rekke land Europa fra 15. juli, og helsemyndighetene ønsker å formidle informasjon om smittevern, testing og karantene til s...

16. jul 2020

Vedtak om unntak fra krav om PBN-trening under Part-NCO

Luftfartstilsynet har utsatt fristen for å tilknytte PBN-privilegier til instrumentrettighet for de som opererer under Part-NCO. Utsettelsen gjelder i inntil 8 må...

10. jul 2020

Security: Forlenget gyldighetstid etter forordning (EU) 2015/1998 punkt 11.3.1.

Luftfartstilsynet har 8. juli 2020 truffet et vedtak som innebærer at gyldighetstiden etter forordning (EU) 2015/1998 punkt 11.3.1 som gjelder for personer som ut...

08. jul 2020

Security: Forlenget gyldighetstid for krav til recurrent training etter forordning (EU) 2015/1998 punkt 11.4.1(a)

Luftfartstilsynet har 8. juli 2020 truffet et vedtak som innebærer at gyldighetstiden for krav til recurrent training som gjelder for personer som utfører oppgave...

08. jul 2020
Side