Om koronavirus

Her finner du aktuelle saker fra Luftfartstilsynet knyttet til koronaviruset og vår virksomhet.

Ny europeisk smitteveileder

EUs luftfartsbyrå EASA og European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) publiserte 21. mai 2020 en europeisk smitteveileder: COVID-19 Aviation Health ...

22. mai 2020

Vedtak om forlengelse av gyldighetstid for krav til recurrent training etter forordning (EU) 2015/1998 punkt 11.4.1(a) som gjelder for personer som utfører oppgaver med røntgen- eller EDS-utstyr

Luftfartstilsynet har 15. mai 2020 truffet et vedtak som innebærer at gyldighetstiden for krav til recurrent training som gjelder for personer som utfører oppgave...

20. mai 2020

Informasjon om utsettelse av regelverk

EU-kommisjonen vurderer i samråd med luftfartsmyndighetene i EU/EØS-statene, å utsette ikrafttredelse for flere aktuelle forordninger. Årsaken til dette er den ek...

19. mai 2020

Transport av frakt i passasjerfly

EASA har 29. april 2020 oppdatert sin veileder om transport av frakt om bord i passasjerfly. Veilederen gir støtte til de nasjonale luftfartsmyndighetene i arbeid...

13. mai 2020

Vedtak om unntak

Her finner du vedtak om unntak som Luftfartstilsynet har truffet i forbindelse med korona-utbruddet.

13. mai 2020

Unntak for flyselskaper – desinfiseringsvæske og frakt av blodprøver

Luftfartstilsynet har 24. mars 2020 fattet et vedtak som berører flyselskaper. Det åpnes for at flyselskaper får anledning til å medbringe desinfiseringsvæske om ...

13. mai 2020

Alle seminarer på securityområdet i 2020 er avlyst

Grunnet betydelig usikkerhet i forbindelse med koronasituasjonen er alle planlagte seminarer på securityområdet for 2020 dessverre avlyst.

12. mai 2020

Smittevern og skoleflyging

Helse- og omsorgsdepartementet publiserte 7. mai 2020 endringer i COVID-19 smittevernforskriften. Dette innebærer at det fra førstkommende mandag 11. mai 2020 åpn...

08. mai 2020

Reisende til Svalbard

07. mai 2020

Vedtak om forlengelse av gyldighetstid for kjente leverandører av forsyninger til flygningen

Gyldighetstiden for godkjenning til kjente leverandører av forsyninger til flygningen kan forlenges med tre måneder.

30. apr 2020

Unntak for gyldighetstid for rettigheter, sertifikater og bevis

Den europeiske luftfartsmyndigheten (EASA) har sendt ut informasjon til medlemslandene om hvordan bestemmelsene om unntak fra regelverket skal praktiseres i dagen...

30. apr 2020

Nasjonal veileder for smittevern i luftfarten (covid-19)

Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet, 27. april 2020 med faglig innhold levert av Folkehelseinstituttet (FHI) og med innspill fra blant annet Luftfartstilsyn...

29. apr 2020
Side