Om koronavirus

Her finner du aktuelle saker fra Luftfartstilsynet knyttet til koronaviruset og vår virksomhet.

Informasjon rettet mot turister og reisende til Norge

Det er åpnet for reiser til og fra en rekke land Europa fra 15. juli, og helsemyndighetene ønsker å formidle informasjon om smittevern, testing og karantene til s...

16. jul 2020

Vedtak om unntak fra krav om PBN-trening under Part-NCO

Luftfartstilsynet har utsatt fristen for å tilknytte PBN-privilegier til instrumentrettighet for de som opererer under Part-NCO. Utsettelsen gjelder i inntil 8 må...

10. jul 2020

Security: Forlenget gyldighetstid etter forordning (EU) 2015/1998 punkt 11.3.1.

Luftfartstilsynet har 8. juli 2020 truffet et vedtak som innebærer at gyldighetstiden etter forordning (EU) 2015/1998 punkt 11.3.1 som gjelder for personer som ut...

08. jul 2020

Security: Forlenget gyldighetstid for krav til recurrent training etter forordning (EU) 2015/1998 punkt 11.4.1(a)

Luftfartstilsynet har 8. juli 2020 truffet et vedtak som innebærer at gyldighetstiden for krav til recurrent training som gjelder for personer som utfører oppgave...

08. jul 2020

Tiltak fra EU-kommisjonen - koronapandemien

Lavere etterspørsel, stenging av grenser og andre midlertidige restriksjoner for luftfarten innad i EU, og mellom EU og store internasjonale markeder, har medført...

30. jun 2020

Forlenget frist for å utstyre luftfartøy med SSR-transponder med ADS-B

Utbruddet av COVID-19 har ført til store utfordringer for luftfarten. Som en konsekvens av dette har EU-Kommisjonen foretatt flere endringer og tilpasninger i fel...

25. jun 2020

Klargjøring om unntak for gyldighetstid for teorieksamen (FCL.025)

Luftfartstilsynet har tidligere publisert unntaksvedtak for utdanning, sertifikater og rettigheter. Nedenfor vil vi klargjøre hva som gjelder for teorieksamen i t...

24. jun 2020
Side