Hopp til innhold

Om koronavirus

Fra 12. februar 2022 er de fleste koronarestriksjonene opphevet. Her finner du saker fra Luftfartstilsynet som var knyttet til koronaviruset og vår virksomhet.

Endringer i smittevernregler for luftfarten

Fra lørdag 25. september opphevet regjeringen de aller fleste smitteverntiltakene. Dette gjelder også Folkehelseinstituttets veileder for smittevern i norsk luftf...

30.09.2021 - pressemelding

Flymedisinske retningslinjer for covid-19-vaksinering

EASA har publisert felleseuropeiske anbefalinger for vaksinering av flybesetningsmedlemmer med covid-19-vaksiner som er godkjent av EMA (European Medicines Agency...

12.01.2021

Reise til Norge

Det er ikke lenger krav ved innreise til Norge. De siste kravene opphørte 12. februar 2022. Det betyr at reisende til Norge ikke må ha attest for negativ covid-te...

16.07.2020

Tiltak fra EU-kommisjonen - koronapandemien

Lavere etterspørsel, stenging av grenser og andre midlertidige restriksjoner for luftfarten innad i EU, og mellom EU og store internasjonale markeder, har medført...

30.06.2020

Europeisk smitteveileder

EUs luftfartsbyrå EASA og European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) publiserte 21. mai 2020 en europeisk smitteveileder: COVID-19 Aviation Health ...

22.05.2020

Transport av frakt i passasjerfly

EASA har 29. april 2020 oppdatert sin veileder om transport av frakt om bord i passasjerfly. Veilederen gir støtte til de nasjonale luftfartsmyndighetene i arbeid...

13.05.2020

EASAs nettside om koronavirus og COViD-19

Den europeiske luftfartsmyndigheten (EASA) har en nettside der de publiserer nyttig informasjon tilknyttet koronasituasjonen.

20.03.2020

Vedtak - midlertidig dispensasjon og retningslinjer for AFIS/HFIS

13.03.2020