Hopp til innhold

Transport av frakt i passasjerfly

EASA har 29. april 2020 oppdatert sin veileder om transport av frakt om bord i passasjerfly. Veilederen gir støtte til de nasjonale luftfartsmyndighetene i arbeidet med å gi unntak fra krav der dette er nødvendig.

Veilederen er publisert på EASA hjemmeside: 

Guidelines for the transport of cargo in passenger aircraft 

Publisert: 13.05.2020