Hopp til innhold

Europeisk smitteveileder

EUs luftfartsbyrå EASA og European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) publiserte 21. mai 2020 en europeisk smitteveileder: COVID-19 Aviation Health Safety Protocol - Guidance for the management of airline passengers in relation to the COVID-19 pandemic.

  

Her finner du veilederen EASA ECDC COVID-19 Aviation Health Safety Protocol. (veilederen er oppdatert 30. juni 2020).

Andre veiledere relatert til covid-19 fra EASA: