Om koronavirus

Her finner du aktuelle saker fra Luftfartstilsynet knyttet til koronaviruset og vår virksomhet.

Unntak og presiseringer for flyplasser

Luftfartstilsynet har i dialog med flyplassoperatører gitt noen retningslinjer for hvordan enkelte utfordringer kan håndteres. Vi har i tillegg gjort unntak fra S...

01. des 2020

Informasjon til flyleger

Luftfartstilsynet er også berørt av koronaviruset, og det vises til Luftfartstilsynets nettside for kontinuerlig oppdatering av generell informasjon. Vi er blant ...

25. nov 2020

Vedtak om unntak

Her finner du vedtak om unntak som Luftfartstilsynet har truffet i forbindelse med korona-utbruddet. For informasjon om hvem de ulike vedtakene gjelder for, og fo...

24. sep 2020

EASA Guidelines – Virtual classroom instruction and distance learning

EASA (European Union Aviation Safety Agency) har, i forbindelse med korona-utbruddet, publisert en rekke retningslinjer for at luftfarten skal kunne takle smittes...

01. sep 2020

Unntak for gyldighetstid for visse rettigheter og attestasjoner - vedtaket er ikke lenger gyldig

Luftfartstilsynet har 26. august 2020 fattet vedtak om forlengelse av visse rettigheter og attestasjoner. Vedtaket gjelder kun for besetningsmedlemmer som operere...

27. aug 2020

Informasjon rettet mot turister og reisende til Norge

Reglene om smittevern og reglene for testing og karantene for reisende som kommer til Norge, har blitt hyppig oppdatert siden de ble innført i mars 2020.

16. jul 2020

Vedtak om unntak fra krav om PBN-trening under Part-NCO - vedtaket er ikke lenger gyldig

Luftfartstilsynet har utsatt fristen for å tilknytte PBN-privilegier til instrumentrettighet for de som opererer under Part-NCO. Utsettelsen gjelder i inntil 8 må...

10. jul 2020

Security: Forlenget gyldighetstid etter forordning (EU) 2015/1998 punkt 11.3.1. - vedtaket er ikke lenger gyldig

Luftfartstilsynet har 8. juli 2020 truffet et vedtak som innebærer at gyldighetstiden etter forordning (EU) 2015/1998 punkt 11.3.1 som gjelder for personer som ut...

08. jul 2020

Security: Forlenget gyldighetstid for krav til recurrent training etter forordning (EU) 2015/1998 punkt 11.4.1(a) - vedtaket er ikke lenger gyldig

Luftfartstilsynet har 8. juli 2020 truffet et vedtak som innebærer at gyldighetstiden for krav til recurrent training som gjelder for personer som utfører oppgave...

08. jul 2020

Tiltak fra EU-kommisjonen - koronapandemien

Lavere etterspørsel, stenging av grenser og andre midlertidige restriksjoner for luftfarten innad i EU, og mellom EU og store internasjonale markeder, har medført...

30. jun 2020
Side