Om koronavirus

Her finner du aktuelle saker fra Luftfartstilsynet knyttet til koronaviruset og vår virksomhet.

Unntak for gyldighetstid for rettigheter, sertifikater og bevis

Søknad om unntak for forlengelse av rettigheter og bevis for flygere som opererer under en Part-ORO organisasjon.

16. apr 2021

Flymedisinsk undersøkelse og legeattester

Luftfartstilsynet har tidligere gitt generelle unntak når det gjelder forlengelse av legeattest for flygere som følge av koronasituasjonen. Unntakene er nå avslut...

02. feb 2021

Flymedisinske retningslinjer for covid-19-vaksinering

EASA har publisert felleseuropeiske anbefalinger for vaksinering av flybesetningsmedlemmer med covid-19-vaksiner som er godkjent av EMA (European Medicines Agency...

12. jan 2021